حکم های جدید حامیان مادران عزادار

ژیلا کرم زاده مکوندی
 خانم ژیلا کرم زاده مکوندی و آقای نادر احسنی در تاریخ 15 آبان و لیلا سیف اللهی در تاریخ 17 آبان برای اجرای حکم به دادسرای زندان اوین احضار شدند.

لازم به ذکر است این احضاریه ها برای خود آنها و یا وکلای شان ارسال نشده است، بلکه برای ضامن های آنها ارسال شده و از آنها خواسته اند که نامبردگان را تا 20 روز به زندان معرفی کنند، در غیر این صورت مبالغ به ضمانت گذاشته شده آنها به اجرا گذاشته خواهد شد.

این احضاریه در حالی صادر شده که هنوز حکم تجدید نظر به آنها ابلاغ نشده بود. با پیگیری وکلای نامبردگان هم اکنون مطلع شدیم که احکام خانم ها ژیلا کرم زاده مکوندی و لیلا سیف اللهی به 2 سال حبس تعزیری و 2 سلا حبس تعلیقی تقلیل یافت. 2 سال حکم تعلیقی نیز تا 5 سال پس از اجرای حکم قطعی، قابل اجراست.

لازم به توضیح است خانم ها سیف اللهی و کرم زاده مکوندی روز 19 بهمن سال 1388 در منزل دستگیر شدند و مدت 34 روز را در زندان اوین بودند و با کفالت 50 میلیون تومان آزاد شدند. در بهمن سال 1389 دادگاه بدوی آنها تشکیل و در 20 فروردین 1390 حکم چهار سال تعزیری برای آنها صادر شد.

آقای نادر احسنی نیز در سال گذشته حدود یک سال در زندان بود که پس از آزادی پرونده دیگری در رابطه با فعالیت های دانشجویی برای ایشان گشوده شد که دو سال حکم ایشان نیز تایید شده است.

خانم منصوره بهکیش نیز در تاریخ 14 آبان از طریق وکیل اش مطلع شد که باید در روز 4 دی ماه برای اجرای دادگاه به شعبه 15 دادگاه انقلاب با ریاست قاضی صلواتی حاضر باشد. لازم به توضیح است دادگاه ایشان قبلاً در تاریخ 18 مهر ساعت 10 صبح تعیین شده بود که ایشان به اتفاق وکیل اش در دادگاه حضور یافتند، ولی دادگاه به دلیل عدم حضور نماینده دادستان به تعویق افتاد.

 دادگاه خانم ها اکرم نقابی(مادر سعید زینالی) و دخترش و ژیلا مهدویان در تاریخ 9 دی ماه برگزار شد، ولی هنوز حکمی به آنها ابلاغ نشده است. همچنین دختر خانم اکرم نقابی نیز از اتهامات تبرئه شده اند.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

8 نظر

 1. ژیلا دختری با طبعی لطیف و شاعرپیشه ولی مغرور و محکم، لیلا دختری آرام و بی ادعا ولی سخت کوش و عاشق. امروز شنیدم حکم 2 سال زندان اوین هر دو قطعی شده و باقی را در زندانی دیگر خواهند گذراند. چطور می توان باور کرد آنها برای حمایت از انسان های درد کشیده این گونه مورد ستم قرار گیرند؟ آنها فقط گفته اند انسان باید از حقوق انسانی خود بهره مند باشد. با این انسان های وارسته و عاشق در زندان آشنا شدم. با هم شعر و سرود خواندیم تا روزگاران سخت را به خود آسان گیریم و از این دوستی خوشحالم و به خود می بالم. باشداین روزهای تیره و تار نیز بگذرد و خورشید نمایان شود و آن روز، روز پاسخ گویی است و زیاد هم دور نیست.

 2. گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

  و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است

  با ریشه چه می کنید؟

  گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید

  پرواز را علامت ممنوع می زنید

  با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟

  گیرم که می کشید

  گیرم که می برید

  گیرم که می زنید

  با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟

 3. غروب که میشد وقت بازجویی تلفن بازجو زنگ میخورد همسرش بود دلتنگ شوهرش شده بود حق هم داشت دلتنگی که دست خود آدم نیست !
  خانواده های ما چند سال باید دلتنگ ما باشند ؟
  730 غروب را به شب شب را به صبح برساند تابه دیداری برسند .
  خیلی بی انصافی ست....

 4. از شنیدن خبر شوکه شدم از زمانی که آنها را میشناسم از آنها چیزی جز صدافت و صبر و تلاش و سختکوشی و عشق بی حد به مردم و آزادی خواهی ندیدم.
  می دانم که آنهااز این راه نیز با سربلندی و افتخار عبور خواهند کرد و شرمساری بر زندانبانان آنها خواهد ماند

 5. مادران وطنم چه سخت ومحکم ایستادهاند.مادرانی که بعضاخودمادرنیستندولی مهرمادری رابرای فرزندان وطن چه عاشقانه ایثارمیکنند.ژیلاولیلادوانسان ژیلاباطبع لطیفش اوبقدری آرام است که گاه انسان نمیداندچگونه بااوبرخوردکندولیلااین انسان مهربان که قلبش برای محرومان ورنجدیدگان میطپد.آیاکسانیکه این حکم راصادرکردندلحظه ای باخودفکرکردندویافقط به قوانین خشک قضایی چشم دوختندویاخواستندقدرت قلمشان رابه رخ بکشند.ولی باهراندیشه ای بدانندکه عاقبت بهارخواهدآمد.ویاران ماروزهای سخت زندان راهم طاقت خواهنداورد.زیراتحمل مال مادراست چه برسرگهواره وچه دررویایی زوروستم مادرمادراست درودبرمادران پارک لاله

 6. ترا من چشم در راهم
  تراکه سر شار از عشق ومحبتی
  وشب پرستان تحملت را ندارند
  ترامن چشم در راهم (ژیلاجان ولیلا عزیز ونادر دوست داشتنی

 7. عزیزانم گرفتاریتان بدست شب پرستان قلبم را شکست عاشق شما مر غان سحر گاهی ام که نغمه آزادی را ترنم کنید

 8. عزیزانم ژیلا ولیلا
  میدانم دستهای قشنگ تان را در با غچه کا شته اید تا
  پرنده ها در گودی انگشتها یتان تخم بگذارنددرآرزوی مثمر گشتن تلا ش تان و
  آغاز نغمه سرایتان

دیدگاه تان را وارد کنید