پیچ گوشتی، انسانیت و مرگ هاله سحابی

چه خونين ورق ميخورد
تاريخ اين سرزمين
هر برگ را عشق ي
هر عشق را دشنه اي
از كدامين برگ اين تقويم بگويم
بي آنكه نچكد
خون از دل ام...

مرگ هاله سحابي مرا به گذشته اي برد كه نوجوان بودم پر شور وانقلابي سرخ ...
عشق عشق مردم بود
نان وآزادي براي همه ! رويايي كه مثل نسيم آمد و به بادي سياه در هم ريخت .
او را كه هميشه تيزي در دستش بود وضربه آخر را مي زد مي شناختم. بوي مرگ مي داد. آغاز انقلاب فرهنگي بود!
مقاومت وپايداري مبارزين آزادي خواه در دانشگاه ها ومكان هاي فرهنگي ستودني بود در مقابل اوباش واراذلي كه براي سركوب از هر وسيله اي استفاده مي كردند.
آن روز پيچ گوشتي در دستش بود. جوان ترين را نشانه گرفته بود. قلب دختري پانزده ساله را.
" طاهره حياتي" را مي گويم. به اشا ره اي آن قلب تپنده از پاي درآمد و به خاك افتاد .
شايد حجم خاطرات تلخ اين سرزمين و گذشت زمان، مرگ اين نوجوان نازنين را، كه همپاي و همراه من بود به فراموشي سپرد.
اما يقينا آن مناظره جنجالي را همه به ياد دارند كه رفيقي در دفاع از اين نوجوان، به حاكمان آن وقت كه پاي ميز مناظره نشسته بودند گفت : آنكه پيچ گوشتي در قلب دختري پانزده ساله مي كند انسان نيست !
مرگ درد ناك هاله سحابي تلنگري است براي ما تا نگذاريم خاطرات تلخ دوباره تكرار شوند.
اين حق ماست كه تاريخ سرزمين مان به خواست مردم ورق بخورد.
بياييد براي بوي زندگي براي عشق و براي بدست آوردن صلح ودوستي بپاخيزيم .

یکی از مادران پارک لاله
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

1 نظر

  1. انکه مرگ میآفریندخودنمیداندکه درچه سیاهی فرومیرود

دیدگاه تان را وارد کنید