علیه زندان مخوف قرچک ورامین هم صدا شویم !

 فریاد دادخواهی مان را بلندتر سر دهیم، عزیزان مان را در سوله هایی مخروبه اسیر کرده اند. کهریزک دیگری افشا شده است. داغ کشته شدگان کهریزک، هنوز، قلب مادران را به آتش می کشد و آمران و عاملان فاجعه ی انسانی کهریزک  آزادند و افشاگران کهریزک در زندان.
حکومت دیکتاتوری، در انتقامجویی از زنان که همواره وزنه  ی مهمی دراعتراض به بی عدالتی ها و نابربری ها بوده اند، از هیچ عمل ضد بشری دریغ نکرده است. زنان از هر طبقه و طیفی در شرایط بسیار نامطلوبی در زندان ها هستند. از موجود نازنینی چون هاله سحابی، مادر صلح و قران پژوه و فخرالسادات محتشمی پور، مسلمان وفعال سیاسی اصلاح طلب تا فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت دو مادر بهایی،  به جرم عقیده در زندان اند.
 از وکیل و حقوقدان برجسته ای چون نسرین ستوده تا جوانان دانشجویی چون بهاره هدایت و مهدیه گلرو و شبنم مددزاده. از معلمی زحتمکش چون عالیه اقدام دوست تا دخترکرد جوانی چون روناک صفازاده و روناک ها و بهاره ها و مهوش های دیگردر چنگ ستمگران  اسیرند. و تعداد دیگری  که فقط و فقط برای همدردی با مادران عزادار، چون  لیلا سیف الهی- پزشک و ژیلامکوندی- شاعر به احکام سنگین 4 ساله محکوم شده اند
همه ی عزیزان ما، همراه با صدها زن زندانی گمنام و بی پناهی که در سوله های قرچک ورامین در بندند، جان شان در خطر است .
 این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم و جان همه ی عزیزانی که در سوله ها و مرغدانی های مخروبه ی قرچک ورامین اسیرند را نجات دهیم.
زندان قرچک  ورامین، کهریزک دوم و کهریزک های دیگر باید بسته شود.
 از مردم آزدیخواه ایران و جهان  و شخصیت ها و نهاد های حقوق بشری دنیا، بخواهیم  با ما همراه و هم صدا شوند و حکومت ایران را موظف به رعایت حقوق زندانیان کنند.

 خدیجه مقدم Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

3 نظر

  1. کاش کسانیکه مهرسکوت برلب زده اندبخوانندوبدانندکه چه برسرفرزندان این کشورمیآورندزنانیکه اکثرشان تحصیلکرده هستندچگونه تحقیرشان میکنند.زنانیکه برای حق خواهی برای ابتدایی ترین حق یک انسان که آزادی است فریادزدندوامروزآنهارادرطویله ومرغدانی زندانی میکنند.آقایان بقول معروف درهمیشه برروی یک پاشنه نمیچرخدآیافکرکردهایدفردادرمحضرمردم ایران چه جوابی خواهیدداد.

  2. خدیج عزیز مادران شجا ع
    با قلبی لبریز از اندوه برای فرزندان از دست رفته ، با صدای فریاد برای فرزندان ده بند ، همرا و همصدا با مادران دادخواه تا دادخواهی عمران عاملان فرزندان کشته و در بند تا آزادی فرزندان ایران از پای
    نخواهیم نشست .

  3. khahesh mikonam kari konid vagarna farda nobat hameh ma ast.mokhalefin bayad ba ham motahed shvand. chera jonbesh sabz bayaneh nemidahad. chera seday eteraz kasi dar nemiyad.

دیدگاه تان را وارد کنید