دیدار خانواده حکیمه شکری با وی در زندان

پس از گذشت یکماه از بازداشت دو تن از مادران پارک لاله درحالی که خانم ندا مستقیمی با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شدند خانواده خانم حکیمه شکری پس از پیگیری های فراوان توانستند با حکیمه ملاقاتی چند دقیقه ای داشته باشند.
برادر و خواهر حکیمه درحالی با او ملاقات می کردند که دو نفر پشت سر حکیمه قدم می زدند و یک نفر هم دقیقا کنار دست او نشسته بود و تمام صحبتها و حرکات آنها را زیر نظر داشت.
به گفته خانواده اش حکیمه در شرایط بسیار بد جسمی بسر می برد و به گفته خود حکیمه شب قبل از ملاقات ساعت 2 برای بازجویی می برندش و زیر فشارها و شکنجه های شدید حالش بهم می خورد و او را به درمانگاه زندان منتقل می کنند.
به گفته خانواده آثار شکنجه بر روی صورت حکیمه کاملا مشخص بوده و دستهایش به شدت می لرزید اما از نظر روحی بسیار قوی بوده و با ایمان به بیگناهی خود در برابر تمامی فشارها، توهین ها و شکنجه ها مقاومت کرده و تن به اعترافات دروغین علیه خود و گروه مادران پارک لاله نداده است.
حکیمه شکری روز 14 آذرماه به همراه چند تن دیگر از مادران پارک لاله برای بزرگداشت سالروز تولد امیرارشد تاجمیر، یکی از شهدای عاشورای 88، به بهشت زهرا رفته و پس از پایان مراسم درحالی که قصد ترک کردن بهشت زهرا را داشتند دستگیر می شوند. بقیه مادران همان شب آزاد شده ولی ندا و حکیمه به اوین منتقل می شوند.
اتهام آنها جاسوسی و اقدام علیه امنیت نظام بوده است! در صورتی که تنها کاری که می کردند دلجویی از مادرانی بوده که فرزندانشان را از دست داده بودند.
مادران پارک لاله طی دوسال گذشته جور و جفاهای بسیاری را به خود دیده اند اما همچنان ایستاده اند و استوار در راهی قدم بر می دارند که درستی اش را باور دارند و هیچ چیز، در هیچ کجا مانع حرکت آنها نمی شود.
به امید آزادی هرچه سریعتر حکیمه عزیزمان.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

9 نظر

 1. حکومتی که توسط مبرزات مردم وخون جوانان این کشوربه ثمررسده وطبق ادعای مسولین ردتمام انتخابات آرای 80 درصدی رابه همراه دارد.چگونه بدین حدشکننده است که باجمع شدن تعدادی ازمادران درکنارهم امنیتش بهم میلرزدوقوانینینملی بهم میخوردکه حاکمان برای استوارداشتن حکومت خودمادران رابه زندان میبرندتاامنیتشان بهم نخورد؟

 2. حکیمه راآزادکنید.حکیمه یکی ازمیلیونهامادراین مزوبوم است که فلبی مملوازعشق وطن وآروزی زندگی بهتربرای فرزندان این آبوخاک دارد.این عشق مادرانه حکیمه وهیچ مادردیگری رازندان زایل نیکند.

 3. حکیمه باید آزاد بشه، تااونجایی که من می دونم حکیم ازدواج نکرده بود و تعجب می کنم که چطور عضو مادران عزادار شده ، من مجردم و اگه می تونم عضو مادران عزادار بشم لطفا بهم بگید

 4. با درود به همه
  دوست عزیزی که نوشته ای حکیمه مجرد بوده و مادر نبوده. امثال حکیمه در کشور ما بسیارند که بدون اینکه خود طعم مادر شدن را چشیده باشند احساس مادرانه دارند. شما اگر انسان با احساسی بودی حتما در مقابل این همه جنایت حکومت به خود می آمدی و مادر نبودن حکیمه را جرم نمی دانستی.

 5. حکیمه نازنین تا آخرین نفس برای آزادیت مسالمت آمیز می جنگیم همانطور که خود همیشه می خواستی که حتی به دشمن و مخالف هم با روی باز می خندیدی. ایکاش حکومتی که این همه دم از زن و معراج زن می زند اندکی به خود می آمد و به حرف دل زنان گوش می داد نه اینکه برای ساکت کردن آنها را به زندان بیاندازد. آیا جرم است که همه ما زنان نمی خواهیم تبدیل به زن خیابانی شویم؟ آیا جرم است که ما خواهان گوش شنوا برای شنیدن مشکلات هستیم؟

 6. دوست عزیزی که که میگویی حکیمه مجردبوده ومادرنبوده به جوابهای خودرابخوانید.اولامادران عزادارهمانطورکه بارهاگفته شدنه گروه هستندونه سازمان ویاحزبی ووابیستگی به هیچ گروه وسازمان سیاسیندارندوزنان ومادرانی هستندکه بعدازانتخابات سال 88 وکشتارتعدای ازجوانان وبازداشت وسیعی ازمردمی که به نتیجه انتخابات اعتراض کرده وازحکومت سوال کردندرای من کجاست بطورخودانگیخته وفقطروی احساسات وعواطف مادرانه جهت همدردی وجلوگیری ازکشتاروبازداشتهادورهم جمع شدندواحساس مادری یک غریزه است که ازبدوتولدانسان دریکزن وجودداردواگردوست عزیزم شمایک خانم باشیدحتمادرکودکی خاله بازی میکردی وعروسک بازیهایادت نرفته واگرمردهستی حتمابازی خواهرانت رادیدی .ودرخواست عضویت کردی انسان آزاده نیازی نداردکه عضوگروهی باشدتابخواهدنسبت به قوانین ظالمانه اعتراض ویابه حمایت ازهموطنان وآزادی کشورش بپاخیزدمن به عنوان یک مادرازحامیان مادران پارک لاله وظیفه خوددیدم که این پاسخ رابرای شماوسایرهموطنانم بنویسم امیدوارم توانسته باشم تاحدودی پاسخگوباشم .به امیدآزادی تمامی زندانیان وآزادی حکیمه عزیزکه قلبی مهربان داشت وهمیشه حامی وتسلی دهنده مادران وحتی دوستان بود.یک مادرعزادارپرک لاله

 7. تجاوز جنایت مرگ بر این ولایت

 8. حاکمیت با به بند کشین حکیمه وحکیمه ها وازار وتجاوز وشکنجه وقتل نمیتواند عمر نامشروع خودش را بیمه نماید رهبر فرزانه با انهمه درایت وهوشیار باید متوجه شده باشد که نظام خونریز مشروعیت ومحبوبیت نسبی خودش را هم از دست داده است با ماله کشی روی واقعیت ها فقط جارو زدن حقیقت به زیر فرش است .
  اگر اینها میدانند بر حق هستند تهیه این همه تجهیزات سرکوب برای کیست اگر انصاف دارید فقط آمار خرید سال گذشته را عبارت است از سپر وباطوم برقی و گازهای بازدارنده وغیره را ارائه دهید ببینید سهم سرانه به کدام از جمعیت ایران چقدر میرسد ولی واقعیتی که نهفته است وبزودی بیرون خواهد زد عدالت خواهی ودین زده گی مردم است

 9. درود بر غيرت او ، كه انسانيتش نگذاشت بي تفاوت باشد. درود بر او .
  اگر 10 درصد مردم مثل او بودند امروز ازاد بوديم

دیدگاه تان را وارد کنید