آزادی دو نفر از بستگان مادران پارک لاله

شب گذشته پس از 12 روز مریم نجفی دختر ژیلا مهدویان ( ترمسی )و الناز زینالی دختر اکرم نقابی از مادرانی که در یورش ماموران امنیتی به منازل شان بازداشت شده بودند به قید کفالت آزاد شدند. ماموران در حالی این دو نفر را آزاد کرده اند که مادران شان هنوز در بازداشت به سر می برند.

ماموران امنیتی 17 مهرماه با یورش به منازل ژیلا مهدویان و اکرم نقابی از اعضای مادران پارک لاله (مادران عزادار) ضمن تفتیش منازل و دستگیری این دونفر دختران‌شان مریم نجفی و الناز زینالی را نیز بازداشت کردند. خبرگزاری‌های رژیم ایران علت این دستگیری‌ها را ارتباط با سازمان‌های سیاسی از جمله "سازمان مجاهدین خلق "عنوان نموده اند.

خبر‌آنلاین یکی از خبرگزاری‌های حکومتی ایران در شرح این دستگیری می‌نویسد:"4 نفر از اعضای گروهی که به سرکردگی رهنورد [زهرا رهنورد] نام مادران عزادار برخود نهاده‌اند، طی روزهای گذشته به علت ارتباط داشتن با اعضای گروهک تروریستی منافقین هنگام سفر به آلمان جهت تماس با این گروهک دستگیر شدند. طبق اعترافات اولیه این افراد قصد داشتند در آلمان با رابط مهم منافقین [سازمان مجاهدین خلق] ملاقات و دستورات لازم جهت ادامه فعالیت خود را دریافت کنند."

مادران پارک لاله (مادران عزادار) در واکنشی سریع ضمن اعلام محکومیت این دستگیری‌ها، اقدامات این نوع رسانه‌ها را شایعه پراکنی و توطئه برای پرونده‌سازی و سرکوب دانسته‌اند و در بیانیه‌ای که به همین مناسبت انتشار داده‌اند ، آمده است :"پس از بازداشت این عزیزان و تهدید و فشار بر خانواده‌های آنان مبنی بر مسکوت گذاشتن خبر، متاسفانه شاهد خبر‌های دروغ توسط سایت‌ها و روزنامه‌های دولتی مبنی بر ارتباط مادران عزادار با خانم"زهرا رهنورد" و "سازمان مجاهدین خلق" می‌باشیم.

این در حالی است که مادران پارک لاله(مادران عزادار) ضمن احترام به خانم زهرا رهنورد، تا کنون هیچ ارتباطی با ایشان نداشته اند و به صورت خودجوش و مردمی برای رفع هر گونه خشونت در جامعه، خواسته‌هایی داشته و دارند.

از دیگر سو، چون این مادران خواسته‌هایی مدنی دارند، طبیعتاً نمی توانند و نمی‌خواهند با هیچ سازمان سیاسی در ارتباط باشند. بنابراین اتهام‌های وارده به مادران با روح حرکت مسالمت‌آمیز و مدنی مادران در تضاد است و به بند کشیدن و مورد اذیت و آزار قرار دادن خانواده‌ها، تعرض به حقوق اولیه تمامی انسان‌ها و نقض آشکار حقوق مدنی و شهروندی افراد است. "

گفتنی ست ماموران امنیتی یک بار دیگر نیز در تاریخ 19 دی ماه سال گذشته با یورش به تجمع این گروه سی نفر را بازداشت کردند که پس از طی مراحل پلیسی ، امنیتی و قضایی ازاد شده اند.

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

1 نظر

  1. متاسفانه این گونه اخباروانتساب هرصدای مخالفی به سازمان مجاهدین خلق باعث میشودکه این سازمان که ازنظرمردم ایران مطرودشده است بخودببالندوفکرکننددرایران ودربین مردم جایگاهی دارنداین رسانه هابایدبدانندکه مادران عزادارگروهی که به دلیل کشتن تعدای ازجوانان وفقطبخاطردلجویی ازخانواده های عزاداروصرفابخاطربدست آوردن حقوق مدنی خوددست بع اعتراض آرام وصلح جویانه زدهاندوازخشونت کلاتوسطهرگروه ویاسازمانی دوری میکنندوهیچگونه وابستگی به گروه ودسته ای الخصوص مجاهدین خلق ندارندزیزاآنهاهمراه مردم شریف وزحمتکش ایران حرکت رهبران این سازمان رادرزمان جنگ وروبوس باصدام که فرزندان وشوهران وبرادران مارادربه خاک وخون کشیدفراموش نکردهاندماهنوزفراموش نکردیم که درشبهای موشک باران چگونه ازفرزندان کوچک ویانوزادان خوددرپناگاههامحافظت میکردیم ودرهمان حال نگران شوهران وبرادران وپدران خوددرجبهههای جنگ بودیم .ماضمن درخواست آزادی بدون قیدوشرطاین مادران رنجدیده وسایرزندانیان عقیدتی وسیاسی هرگونه وابستگی خودرابه گروهاوسازمانهای خشونت طلب ومخصوصامجاهدین ردمیکنیم واینگونه حرکات این رسانه هارابه غیرازایجادتوهم درسازمان مجاهدین چیزدیگری نمیدانیم .یکی ازمادران عزادار..پارک لاله تهران

دیدگاه تان را وارد کنید