روز مادر گرامی باددرآستانه روز مادر،دوست دارم بهترین هدیه ها را نثار مادرم کنم،گلستانی از گل به پای مادرم بریزم،هرآنچه عشق است است درطبق قلبم ریخته وپیشکش مادرکنم
مادر،مادر،مادر،چه واژه ای است!واژه ای که در خود هزاران معنا دارد.مادر یعنی مهر،مادر یعنی آرامش،مادر یعنی درد،مادر یعنی روح زندگی
مادر دستان پرمهرت رامی بوسم وآلام تو را ارج مینهم،ولی  روز مادر امسال را جشن نخواهم گرفت، برای مادرم هدیه نخواهم خرید،به پای مادرم گل نخواهم ریخت ،مادر ازمن دلگیر مشوکه مادر نداغمگین چشمهای دخترش است،مادر سهراب دلتنگ پسرش است،مادر ترانه هنوز فرزند خود را می جوید،مادر شیرین منتظر دخترزیباروی خود است،مادر فرزاد،مادر امیر،مادرمحسن،مادرمسعود وهمه مادران چشم براه ،منتظرند  فرزندشان با شاخه گلی سربرسدتا فرزندان خود رابه مهرمادری  به سینه فشارند
مادران سرزمینم روزتان گرامی هرچند چشمتان پراشک وسینه تان پرهجراست ،هرچند لبخندی برلب وشوقی دردلتان نیست،مطمئن باشید فرزند شما خواهم بود ،روز مادربه یاد مادران غمدیده سرزمین مادری خود خواهم بود،تمام گلهای گلستان ایران را به پای شما خواهم ریخت  وقلبهای رنجدیده شما را بوسه باران خواهم کرد،فرزندی خواهم شد برای تمام مادران سرزمینم
مادران سرزمینم روزتان گرامی
سمانه.ص
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید