گزارش تازه حامیان مادران عزادار در لوس آنجلس
حامیان مادران عزادار ایران /لوس آنجلس در فستیوال کتاب در دانشگاه یو. سی .ال .ا. 24 و 25 آپریل، حضور یافته، ضمن جلب توجه بازدید کنندگان به اسارت قلم و زبان در ایران ،همبستگی خود رابا نویسندگان ،روزنامه نگاران و سایر مدافعین حقوق بشر که در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند به نمایش گذاشتند.


Please spread this petition  from  Supporters of "Mournful Mothers" of Iran:


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید