چرا اينقدر دروغ تحويل مردم مي دهند؟

نزديك به بيست روز است كه چند تن از حاميان مادران عزادار را دستگير كرده اند و همچنان از آنها بي خبريم. فقط با چند تلفن كوتاه خبردار شديم كه در بند 209 زندان اوين اند. شنبه 17 بهمن يكي از اين عزيزان و دوشنبه 19 بهمن 4(يا 5) تن ديگر را تقريباً هم زمان در ساعت هاي پاياني شب به خانه هاشان يورش برده و دستگير كردند. تمام خانه را زير و رو كرده و برخي وسايل شخصي شان را نيز با خود بردند. به چه جرمي؟!

ظاهراً به اين جرم كه ممكن است قصد شركت در راهپيمايي روز 22 بهمن را داشته باشند! 

همچنين شنيده ايم كه قبل از 22 بهمن به بسياري از مادران عزادار و حاميان آنها و همچنين به برخي از روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر و برخي از خانواده هاي جان باختگان دهه 60 نيز تلفن كرده و يا احضارشان كرده اند و آنها را از شركت در راهپيمايي روز 22 بهمن منع و تهديدشان كرده اند. 

شايد تنها در كشور ما باشد كه قبل از وقوع عملي به جهت پيشگيري و يا به جهت شركت در يك اعتراض مدني كه حق طبيعي هر شهروندي است؛ اتهام مي زنند، دستگير مي كنند، تحت بازجويي هاي مكرر قرار مي دهند، به جهت اعتراف گيري شكنجه مي كنند و بدون داشتن حق وكيل محاكمه و جرم مي تراشند. راستي اگر براي پيشگيري از فقر، بيكاري، فساد، اعتياد، تورم و ... اينقدر پيگيرانه عمل مي شد، شايد مي توانستيم افتحار كنيم كه كشور ما جزو سالم ترين كشورها در جلوگيري از فقر و فساد در سطح دنيا بود. حال سوال اينجاست كه چرا براي پيشگيري از تحركات مدني و سياسي اينقدر جديت به خرج داده مي شود ولي براي مشكلات حاد جامعه كه مردم دست به گريبان آن هستند، هيچ؟! 

واقعاً جاي بسي تأسف است كه با مردم اين سرزمين، آنهم مادراني دردمند كه پاره تن شان را از دست داده اند، يا عضوي از خانواده شان در زندان به سر مي برند، يا با افرادي كه با آن مادران همدردي مي كنند و در مراسم عزاداري و يا در اعتراض هاي مدني آنها را همراهي مي كنند و يا با كساني كه اساساً به اشتباه دستگير شده اند، اين چنين با خشونت رفتار مي شود و پاسخگويي نيز وجود ندارد. 

پنج شنبه گذشته قرار بود برخي از زندانيان سياسي ملاقات حضوري داشته باشند و به همين منظور خانواده ها از صبح جلوي زندان اوين جمع شده بودند ولي تا بعدازظهر خبري از ملاقات نشد. خانواده ها كه هر روز چشم انتظار آزادي عزيزان خود بودند، به ملاقات حضوري دل خوش كردند ولي اين حداقل نيز ميسر نشد. خانواده ها از اين عمل رژيم بسيار شاكي و ناراحت شدند. راستي چرا اينقدر دروغ تحويل مردم مي دهند؟ 
با دروغ دستگير مي كنند!
با دروغ بازجويي مي كنند!
با وعده هاي دروغ اعتراف گيري مي كنند!
با وعده هاي دروغ تعهد مي گيرند!
اگر كشوري به استحكام پايه هاي خود مطمئن بود، اينقدر با دروغ حكومت مي كرد؟! 

مادران عزادار و حاميان به جهت اعتراض به دستگيري هاي اخير و همچنين براي رسيدن به خواسته هاي خود"محاكمه آمرين و عاملين جنايت هاي سی و یک سال گذشته" و   " آزادي زندانيان سياسي" و " توقف اعدام و کشتار در درون و بیرون زندان" به اشكال گونان به اعتراض هاي خود ادامه مي دهند. هر شب تعداد زيادي از خانواده هاي دستگير شدگان و دوستان و همراهان زندانيان و همچنين حاميان مادران عزادار براي رسيدن به خواسته هاي خود جلوي زندان اوين و دادگاه انقلاب و ساير زندان ها جمع مي شوند و خواستار آزادي زندانيان سياسي و بخصوص مادران دربند هستند.  
حاميان مادران عزادار
6 اسفند 1388

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید