پیش کش به:مادران عزادارم

خدامراد فولادی
پیش کش به:مادران عزادارم

در پارک لالهیک باره تاریک شد هوا
و برق از سر درخت ها پرید
توفان
هشدار داده بود.

صدای دشنام امد به روشنی
وحرف های درشت
که پرت می شد
به شان این و ان
کلاغ های غار غار
مجال حرف ندادند
به دیگران
و کله های پوک سیاه شان
نشانه ی حکومت شب بود
کسی ندانست چرا
یکباره تاریک شد هوا
تنها رهگذرها گفتند
شغال ها را دیده اند
که فکرهای روشن را
با خود
به سوراخ های تاریک شان
بردند
وز ان پس بود
که ارام گرفت
توفان دیوانه...
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید