سروده ای از یک مادر در زندان اوین

من به حج آمده ام
کعبه ی معبود من اینجاست؛اینجا
جایی که همه مثل هم فکر می کردند.
اینجا همه بیش از خود به دیگری فکر می کنند.
همه از خود گذشته بودند و منی در کار نبود
همه شان ما بودند.
همه از جان گذشته و صادق
همه چون بلوری شفاف و درخشان
چون کریستالی پر تلالو
همه عاشورایی در پی حق جویی
همه دوست داشتنی و عاشق
عاشق دیگری و آزادی
من به حج آمده ام
آمده ام تا به گرد آنان بگردم
بر گرد آزادیخواهان و حق جویان
بر گرد غنچه های نو شکوفته
بر گرد سروهای ایستاده در باد
من به حج آمده ام
آمده ام تا ایمانم را قویتر کنم
آمده ام تا بیاموزم از آنها درس آزادگی را
آمده ام تا ایمانم را قویتر،
عزمم را راسختر،
و قدم هایم را محکمتر کنم.
من به حج آمده ام
تا صدای حق طلبی ام را بر سر هر کوی و برزن فریاد بزنم
و واژه ی مرگ بر دیکتاتوری را
هر چه بلندتر به گوش جهانیان برسانم
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید