آزادی مابقی مادران زندانی را نیز به ملت ایران تبریک می گوئیم

  با آزادی بقیه مادران بازداشتی و حضور سایر مادران، بستگان و حامیان آنان در مقابل زندان اوین و پذیرایی با چای و شیرینی، فضای جلوی اوین تغییری چشمگیر پیدا کرده بود. مادران آزاد شده با روحیه ای سازنده و با سر دادن شعار همه زندانیان سیاسی باید آزاد گردند، همه را دچار حیرت کرده بودند
اخبار روز: مادران عزاداری که در جریان اجتماع هفتگی خود در روز شنبه ی گذشته دستگیر شده بودند، بعد از هفتاد و دو ساعت آزاد شدند.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تمامی بازداشت شدگان عصر روز سه شنبه آزاد شده اند.
بنابر این گزارش مادران بازداشت شده در جریان ۷۲ ساعت اسارت مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفتند، در سلولهای بسیار کوچک و شرایط بهداشتی غیرانسانی قرار داشتند.
مادران در تمامی مدت بازداشت در مقابل گفته‍ی زندانبانان: که همه‍ی آنها آزاد می شوند بجزء یک نفر که در بازداشت باقی خواهد ماند، مقاومت کرده و به سرکوبگران خاطر نشان کردند یا همه ی آن ها آزاد خواهند شد یا همه در زندان خواهند ماند.
تعداد زیادی از خانواده های بازداشت شدگان و مادران عزادار و حامیان آنها در مقابل زندان اوین از زنان آزاد شده استقبال کردند. در هنگام آزادی آن ها شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» در برابر زندان اوین طنین انداز بود.
این گزارش می افزاید: مادران عزادار از اوین آزاد شدند ولی ده ها دختر و زن جوان هنوز در سلول های انفرادی و عمومی اوین در بند هستند.

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید