به مادر 75 ساله هم رحم نکردند

 سارا مقدم
سایت روز
20 دی ماه 1388
سی نفر از مادران عزادار روز گذشته در حالی که تازه پا به پارک لاله نهاده بودند دستگیر شدند و به بازداشتگاه وزرا انتقال یافتند. برخی از اعضای دیگر این گروه با انتشار بیانه ای خواستار آزادی فوری دوستانشان شده اند مادران عزادار، که گروه مستقل زنانه ای در حمایت از مادران فرزند از دست داده در حوادث اخیر هستند، دیروز طبق قرار هفتگی خود در روزهای شنبه، قصد داشتند در پارک لاله جمع شوند، غافل از اینکه پیش از آنها نیروهای امنیتی و انتظامی در این پارک در کمین نشسته بودند تا مانع ورود و جمع شدن آنها شونداین سخنان خانم ز. یکی از زنان حاضر درپارک لاله تهران است که به روزمی گوید: "معمولا مادران، بعد از ساعت 5 دور آبنمای پارک لاله جمع می شوندولی روز قبل بعد از ساعت 4 تعداد زیادی از نیروهای انتظامی و امنیتی در پارک حضور یافته بودند تا اجازه ندهند زنان وارد پارک شود. کسانی هم که وارد می شدند، اجازه نشستن نداشتند. با خشونت آنها را به سمت خروج می بردند. برخورد آنها بسیار توهین آمیز بوداین مادر عزادار تعداد مادران حاضر در پارک را ده ها نفر می خواند و می گوید: "بسیاری از ما مجبور شدیم که از خروجی های امن تر فرار کنیم. اما تعداد آنها خیلی زیاد بود. همه جا بودند. من تا زمانی که در حوالی بلوار کشاورز بودم از آمار دستگیرشدگان باخبر نبودم اما در راه برگشت به خانه متوجه شدم که سی نفر بازداشت شده انددر بیانیه ای که به همین مناسبت در ساعات پایانی شب گذشته توسط گروه مادران عزادار منتشر شد، آمده است: "طنین سکوت مادران هر روز رساتر می شود و نابخردان بی سیاست و ضد امنیت و خشونت طلب، فریادهای سکوت مادران را بر نمی تابند. شنبه ای نیست که نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی و بسیج و لباس شخصی در پارک لاله به صورت آماده باش حضور نداشته باشند، تا مبادا تعدادی از مادران عزادار و داغداربا حق طلبی مسالمت آمیز خود امنیت ملی را به خطر بیاندازنداین بیانیه درباره دستگیری مادران عزادار می گوید: "باز هم شنبه 19 دی ماه 1388 سی نفر از مادران در پارک لاله حتی قبل از اینکه تجمعی صورت گیرد و در تجمع شرکت کرده باشند با نیرنگ های گوناگون دستگیر شده و به بازداشتگاه موقت وزرا منتقل شده اند. ما این عمل غیر قانونی و غیر انسانی را محکوم کرده و خواستار آزادی هر چه سریع تر دوستان خود هستیم در بخش دیگری از این بیانیه خطاب به حکومت ایران آمده است: "برای پایان دادن به تجمع مادران به خواسته های آنان توجه کنید و کلیه زندانیان عقیدتی را آزاد و آمران و عاملان کشتارهای مردم بیگناه و بی دفاع، را در دادگاهی عادلانه وعلنی محاکمه کنیدهمچنین شب گذشته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای دستگیری مادران عزا را محکوم کرد. در این بیانیه از قول هادی قائمی سخنگوی این کمپین آمده است: "در هیچ فرهنگی چنین برخوردی با مادران پذیرفتنی نیست چه برسد توسط مدعیان اخلاق با مادرانی که فرزندانشان را به ناحق از دست داده اند. جمهوری اسلامی ایران باید بداند که پدیده مادران عزادار و حامیان آنها جز با پاسخگویی مناسب به خواسته های آنها به سامان نخواهد رسیددر این خبر همچنین به آزار و اذیت مادران در حین دستگیری و انتقال یک مادر 75 ساله به بیمارستان اشاره شده استگروه مادران عزادار در ایران پس از برخوردهای پر خشونت حکومت ایران با معترضان انتخابات اخیر تشکیل شد. این گروه در بیانیه های خود اعلام کرده است که انگیزه تشکیل شدنش این بوده که اجازه ندهد سکوت سالهای دهه شصت در برابر قربانی شدن فرزندان ایران و سرکوب خانواده هایی که داغدار فرزندانشان بودند تکرار شود.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید