حمایت از"مادران عزادار ایران" در تظاهرات روز دانشجو در لوس آنجلس


روز یکشنبه ششم دسامبر جمع بزرگی از ایرانیان مقیم لس آنجلس تظاهراتی دراین شهر بر پا کردند تا همبستگی خود را با جنبش دانشجویی ایران به نمایش بگذارند.
از طرفی خبر دستگیری قریب به سی نفر از "مادران عزادار ایران" که یک روز پیش از تظاهرات روز دانشجو به وقوع پیوسته بود تأثیر خاصی بر حال و هوای این گرد همایی گذاشته بود. این خبر ننگ آور دهان به دهان می گشت و نام مادران شیر دل ایران را در کنار فرزندان دانشجوی خود که در ماههای پس از انتخابات مورد شدید ترین آزارها و فشار ها از جانب حاکمیت قرار گرفته اند در کنار هم رقم میزد.
حامیا ن مادران عزادار ایران نیز باحضور خود در این اجتماع ضمن ابراز همدردی با مادرانی که فرزندان دانشجوی خود را ازدست داده و یا چشم انتظار آنها در زندانها هستند تلاش کردند تا اعتراض خود را در مورد بازداشتهای اخیر جمعی از مادران عزادار ایران درگرد همایی پارک لاله به گوش همگان برسانند.
شرکت کنندکان در این تظاهرات از هر عقیده و مسلکی در حمایت از خواست های مادران عزادار ایران همکلام بوده از امضای داد خواست آنان به آقای بان کیمون باهمدردی تمام استقبال می کردند.
باشد که به زودی آفتاب عدالت بتابد بر سر همه مردم ایران!
حامیان مادران عزادار ایران در لوس آنجلسالبته همان گونه که در اخبار شنیده اید خوشبختانه پس از دو روز حکومتیان خود تحت فشار، مادران بازداشت شده را آزاد کرده اند.

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید