گردهمایی اعتراضی مادران عزادار شنبه 28/9/1388

بار دیگر مادران عزادار در سکوت فریاد می زنند که با تهدید و ارعاب نمی توان مانع خواست برحقشان که محاکمه علنی آمران و عاملان تجاوز و شکنجه و کشتار عزیزانشان و همچنین آزادی تمامی زندانیان عقیدتی است بشوند.

با وجود تهدیدها و مزاحمتهای نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها برای مادران عزادار، امروز نیز ده ها نفر در مقابل درب جنوبی پارک لاله گرد آمدند. ماموران نیروی انتظامی اقدام به متفرق کردن آنان کردند. حوالی ساعت ۱۷:۱۵ مادران شروع به راهپیمایی در بلوار به سمت وصال کردند که ماموران مانع شدند و به همین دلیل مادران به سمت تقاطع بلوار کارگر آمدند و از آنجا به سمت فاطمی مسیر خود را تغییر دادند ، ماموران در پیاده رو و خیابان آنان را تعقیب کردند و در ضمن مدام از مادران فیلم و عکس می گرفتند. جمعی از مادران بعد ازاتمام راهپیمایی اعتراضی برای ابراز همدردی به مناسبت از دست دادن دامادشان (همسر هدی آقاسلطان) به منزل ندا آقا سلطان رفته و یکبار دیگر همدردی خود را با خانواده ی ندا اعلام کردند و هم پیمان شدند که تا رسیدن به خواسته های برحقشان از پای نخواهند نشست.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید