درخواست گروهی از مادران داغدار و عزادار از رئیس قوه قضائیه – آقای صادق لاریجانی

در گردهمایی مادران ، شنبه 14 شهریور در پارک لاله اعلام شد:
درخواست گروهی از مادران داغدار و عزادار از رئیس قوه قضائیه – آقای صادق لاریجانی
پیگیری واقعی و جدی فجایع اخیر بدون مشارکت مردم به ویزه زنان امکان پذیر نخواهد بود . از اینرو پیشنهاد می شود دفتر مشارکت های مردمی حقیقت یاب ، در قوه قضائیه برای کشف حقایق اتفاق افتاده در ماه های اخیرتشکیل شود و از زنان متخصص روانشناسی و روانپزشکی و مددکاری اجتماعی غیر دولتی دعوت به عمل آید تا فرزندان ما با اطمینان از حفظ امنیت و آبرو بتوانند از شکنجه و تجاوز و آزارهای جنسی که بر آنها اعمال شده سحن بگویند .
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید