گرد همایی حامیان مادران عزادار ایران در لوس آنجلس، شنبه 30 اکتبردر این گردهمایی جمعی ازاعضای کمپین یک میلیون امضا در کالیفرنیا نیز حضوریافته همبستگی خود را با مادران عزادار ایران اعلام نمودند
با تشکر از این دوستان جوان که برخی از آنان از راههای بسیار دور برای شرکت در این برنامه حضور به هم رساندند و با آرزوی اینکه این همبستگی خود گامی باشد در جهت تحقق خواست های همه نیروهایی که در ایران خواستار عدالت هستند.

همچنین به اطلاع می رساند جمعی از شهروندان آزادیخواه لوس آنجلس برآنند تا برای به نمایش گذاشتن همبستگی خود با مادران عزادار ایران هرشنبه مسیری را با دوچرخه طی نموده به جمع حامیان مادران عزادار در محل گردهمایی های هفتگی آنان بپیوندند.
لطفاً دادخواست زیر را که از طرف حامیان مادران عزادار خطاب به آقای بان کیمون نوشته شده امضا نموده آن را به دیگران نیز ارسال نمایید
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید