چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

اخبارروز


کارگران هفت تپه
اعتصاب کارگران هفت تپه که از روز دوشنبه آغاز شده است، امروز وارد چهارمین روز خود شد. کارگران با تجمع در برابر مدیریت شرکت خواهان بازگشت به کار همکاران خود هستند که اخیرا اخراج شده اند.
روز یکشنبه گذشته ریاست شرکت با ارسال نامه هایی به بیست نفر از کارگران حکم اخراج آن ها را اعلام کرد. اخراج کارگران علیرغم وعده هایی که از سوی مسئولان در مورد رسیدگی به امور کارگران داده می شد، صورت گرفت. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه این اخراج ها را گام تازه ای در جهت اعمال فشار و سرکوب کارگران دانسته است.
در میان کارگران اخراج شده، محمد خنیفر که به خاطر شرکت در اعتصابات قبلی به ۶ سال زندان محکوم شده است دیده می شد. رضا پورچنانی، صاحب ظهیری، محمود سعدی، عادل عبدلخانی، محمد عبدلخانی، سمیر احمدی، حمزه الکثیر ، اشکان گودرزی، مسعود لویمی، فاضل چعبی زاده، ایمان اخضری، کریم میاحی از جمله کارگران اخراج شده هستند.
یک روز بعد از اعلام اخراج این کارگران، کارگران شرکت بار دیگر دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که در محوطه ی کارخانه صورت می گیرد امروز (پنجشنبه) وارد چهارمین روز خود شده است. به گفته ی کارگران اعتصابی علاوه بر مطالبه ی بازگشت به کار همکاران اخراجی، تعیین تکلیف وضعیت شرکت، لغو خصوصی سازی، پایان دادن به اخراج و توبیخ و آزادی اسماعیل بخشی و دیگر هم پرونده ای های او از دیگر خواست های دور تازه ی اعتصاب کارگران هفت تپه است.

سخنرانی ابراهیم عباسی در جمع کارگران اعتصابی – ۴ مهر ۱۳۹۸
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید