مادران پارک لاله ایران: حکومت جنایت کار اسلامی ایران، بکتاش آبتین را عامدانه کشت!

مادران پارک لاله ایران: حکومت جنایت کار اسلامی ایران، بکتاش آبتین را عامدانه کشت!
بکتاش آبتین از کرونا نمرد، بلکه حکومت با تعلل و تأخیر عمدی در انتقال او به بیمارستان و جلوگیری از درمان به‌موقع و مناسب با استانداردهای لازم، او را عامدانه کشت. همان‌طور که سایر فعالان سیاسی بر سر موضع را در طی این سال‌ها در زندان یا خارج از زندان به طرق مختلف کشته است.

تجمع خانواده ها در دومین سالگرد کشتار سرنشینان پرواز ۷۵۲ در شاهدشهر شهریار- محل سرنگونی هواپیما

آخرین اخبار