حادثه اسفناک معدن زمستان یورت شاهدی دیگر بر نبود امنیت شغلی کارگران

حادثه اسفناک معدن زمستان یورت شاهدی دیگر بر نبود امنیت شغلی کارگران

ویدئوی برگزیده

>

آخرین اخبار