ویدئو برگزیده - تجمع ۲۲ فروردین بازنشستگان در تهران

در روز جهانی زنان، تداوم مبارزات شجاعانه زنان برای برابری را گرامی می داریم!

در روز جهانی زنان، تداوم مبارزات شجاعانه زنان برای برابری را گرامی می داریم!
روز جهانی زنان که نمادی از مبارزه و مقاومت برای رفع هر گونه ستم، تبعیض و بی عدالتی، به ویژه تبعیض جنسیتی است، بر تمامی زنان ایران و جهان گرامی باد. امید تداوم این مبارزات و روشنگری ها باعث شود که نگاه و فرهنگ مرد-پدر سالار در میان ما زنان و مردان مبارز به حداقل برسد تا بتوانیم دست در دست همدیگر، دنیایی انسانی و عادلانه و عاری از هر گونه سرکوب، خشونت، تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی بسازیم.

آخرین اخبار