رضا شهابی و حسن سعیدی، اعضای سندیکای شرکت واحد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند


برگرفته از سایت اخبار روز
دوشنبه  ۱۹ آذر ۱٣۹۷ -  ۱۰ دسامبر ۲۰۱٨

رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراه چند تن دیگر به نام های امیرعباس آزرم وند، رهام یگانه و کیوان مهتدی ساعتی پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
ما هرگونه یازداشت این عزیزان را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری آنان هستیم.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بامداد سه شنبه بیستم آذرماه ٩٧
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید