به حضور رئیسی، از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض داریم!هموطنان ایرانی خارج ازکشور!
مدافعان حقوق بشر در سرتاسر دنیا!

قاتل و جنایت کار تمام دوران ننگین حکومت اسلامی، به سازمان ملل می‌رود تا از حقوق بشر صحبت کند و درس انسانیت به ملل دنیا بدهد. ابراهیم رئیسی، معروف به آیت الله قتل عام، یکی ازعاملان اصلی کشتار چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ می باشد. او از سن ۱۹ سالگی که طلبه ای بیش نبود، با عنوان قاضی دادگاه اسلامی، حکم اعدام هزاران جوان دگر اندیش ایرانی را امضا کرده است. حضور این جنایتکار که متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت است در سازمان ملل متحد یک دهن کجی بزرگ به بشریت متمدن قرن ۲۱ و تمام دوستداران و مدافعان حقوق بشر در دنیا است. یادآور می شویم حمید نوری که در ارتباط با کشتار ۶۷ اخیراً در سوئد محاکمه و به حبس ابد محکوم شده است از جمله کارمندان زیر دست ابراهیم رئیسی بوده است. بنابر این اگر دادگاه عادلانه ای در اروپا حمید نوری را مجرم شناخته و محکوم به حبس ابد کرده است، لاجرم رئیس او یعنی ابراهیم رئیسی نیز که یکی از عاملان اصلی کشتار ۶۷ است، متهم درجه اول این پرونده است.
گذشته از کار نامه سیاه و خون آلود ابراهیم رئیسی در مقام های گوناگون قضائی، از جمله در رأس دستگاه قضائی حکومت اسلامی، طی یک سال و اندی که از ریاست جمهوری او می گذرد، نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و سرکوب وحشیانه کنشگران جنبش زنان و معترضان صنفی و معیشتی و منتقدان و مخالفان حکومت دینی جمهوری اسلامی ادامه داشته است. رئیسی به عنوان یکی از مسئولان اصلی حکومت سرکوب گر اسلامی حتی به درخواست های پی در پی مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و قطعنامه های سازمان ملل برای خاتمه دادن به سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام شهروندان ایران، مانند گذشته پاسخ نمی‌دهد. حکومتی که اقتدار خود را طی ۴۳ سال گذشته با کشتار، سرکوب، ترور و با وحشت آفرینی در میان مردم ایران، خاورمیانه و جهان به اثبات رسانده است. سوئ قصد به مسیح علینژاد و سلمان رشدی در امریکا و برنامه ریزی برای ربودن و ترور شهروندان امریکائی، کشتن آبتین بکتاش در زندان، نشان دادن چهره شکنجه شده سپیده رشنو در تلویزیون، تخریب خانه های بهائیان و صدها عمل جنایتکارانه دیگر طی یک سال گذشته، هر انسان با وجدانی را به خشم می آورد و به مردم ایران و جهان یادآور می شود که حکومت اسلامی قصد تغییر رفتار ضد بشری خود را ندارد.
بنابر این در شرایطی که جمهوری اسلامی گستاخ‌تر از گذشته به اعمال و رفتار وحشیانه خود ادامه می دهد، ما امضا کنندگان این بیانیه باید افکار عمومی و مدافعان حقوق بشر را در دنیا به کمک بطلبیم تا به هنگام حضور فیزیکی یا مجازی ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد صدای اعتراض خود را علیه حکومت سرکوبگر و تروریست جمهوری اسلامی بلند کنند و از دولت ها و نهادهای بین المللی که خود را مدافع اعلامیه جهانی حقوق بشر می دانند، بخواهند که در مقابل حکومت تروریست جمهوری اسلامی و نقض پیوسته و مداوم حقوق بشر در ایران، ساکت ننشینند.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
اوت ۲۰۲۲ برابر با شهریور ۱۴۰۱

امضاکنندگان:
 ۱ - انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس

۲ - انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۳ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ

۴ - انجمن فرهنگی ایران و سوئیس - ژنو

۵ - انجمن زنان ایرانی مونترال

۶ - انجمن حقوق بشر اورنج کانتی کالیفرنیا

۷ - بنیاد اسماعیل خویی 

۸ - نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۹ - مادران پارک لاله - دورتموند 

۱۰- حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ

۱۱- حامیان مادران پارک لاله - فرزنو

۱۲- شبکه همبستگی ملی فرزنو - کالیفرنیا

۱۳- فدراسیون اروپرس

۱۴- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۵- کارزار حقوق بشر در ایران

۱۶- مادران صلح مونترال

۱۷- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی-پاریس

۱۸- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - هجا

۱۹- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۲۰- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو

۲۱- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) - مونترال

۲۲- همبستگی برای حقوق بشر در ایران - کلگری 

۲۳ - زنان برای آزادی و برابری پایدار
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید