از اعتصاب های سراسری کارگران ایران پشتیبانی کنیم!

hambastegi-barqaye-HB-s.jpg

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران


چهار شنبه ۹ تير ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوين ۲۰۲۱

مردم ایران، به ویژه کارگران و خانواده های آنان، سال هاست که با تحمل فقر ‌و بیکاری، تاوان دزدی ها و غارتگری های سران حکومت اسلامی را می پردازند. کمر آنان در زیر سیاست های ضد مردمی و ضد کارگری خم شده است.

خط فقر در ایران به ۱۰ میلیون تومان درآمد ماهانه رسیده است. به خاطر اقتصاد فرو پاشیده و تعطیل واحدهای تولیدی و خدماتی، هر روز تعداد زیادی از کارگران اخراج و به اردوی بیکاران افزوده می‌شوند. دامنه فقر، گرسنگی، اعتیاد، کارتن خوابی، تن فروشی، زباله گردی و غیره در میان تهیدستان جامعه، هر چه بیشتر گسترش می یابد.

در چند روز گذشته، کارگران بیش از ۶۰ واحد از شرکت های وابسته به صنایع نفت و پتروشیمی ایران در اعتراض به وضعیت کنونی خود و برای به دست آوردن حقوق اولیه انسانی، وارد یک اعتصاب سراسری شده اند که روز به روز کارگران بیشتری به اعتصابیون می پیوندند.

حق اعتراض و اعتصاب و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی و کارگری و برخورداری از کار و دستمزد عادلانه از جمله حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است که همواره در رژیم اسلامی نادیده گرفته شده اند. از فردای برقراری حکومت اسلامی در ایران، اعتراض کنندگان و اعتصاب کنندگان به وضعیت موجود از جمله فعالان جنبش کارگری، پیوسته با سرکوب، زندان، شکنجه و چه بسیارانی با اعدام مواجه شده اند.

حکومت دروغگویان با نام اسلام و خدا و پای بندی به اخلاق و معنویت و وعده های دروغین بهبود زندگی "مستضعفان" و نیرنگ تهیه خانه و آب و برق و گاز مجانی برای مردم فرودست، قدرت را به دست گرفت. اما امروز پس از ۴۲ سال، جهنمی از رشوه خواری، دزدی، فساد مالی و سیاسی، محرومیت و تبعیض برای اکثریت مردم ایران و به ویژه کارگران درست کرده است. تأمین حداقل های زندگی روزمره زندگی برای زحمتکشان و اقشار زیرین جامعه، به رؤیا تبدیل شده است. دیگر ادامه این شرایط ناهنجار ممکن نیست.

اعتصاب سراسری کارگران ایران طلیعه درخشانی برای تغییر شرایط رقت بار کنونی است. اگر این اعتصاب ها و اعتراض های کارگری از پشتیبانی سایر اقشار و گروه های اجتماعی ایران برخوردار شوند، بی تردید ماشین تغییر شرایط نکبت بار کنونی با شتاب بیشتری به پیش خواهد رفت.

ما نهادهای امضاکننده این بیانیه از تمامی سازمان های مدافع حقوق بشری، کارگری، مدنی و همه شهروندان در کشورهای مختلف، به ویژه از ایرانیان خارج از کشور درخواست می کنیم که از اعتصاب ها و اعتراض های بر حق کارگران ایران دفاع کنند.

ما از همه می خواهیم که پژواک صدای بی صدایان باشند و دولت ها و نمایندگان پارلمان های کشورهای خود را برای محکوم کردن حکومت فاشیستی و ضدکارگری جمهوری اسلامی در زیر فشار قرار دهند.

دنیا در جریان نمایش انتخاباتی اخیر و عدم شرکت اکثریت مردم ایران در آن، خیمه شب بازی رسوا را مشاهده کرد و به روشنی دید که این حکومت، اعتباری در بین مردم ندارد و به هیچ وجه نماینده مردم ایران نیست.

امروز زمان بیش از گذشته برای جلب افکار عمومی جهانیان در پشتیبانی از اعتصابات سراسری کارگران و مبارزات مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و رعایت حقوق بشر مناسب تر است. در این مسیر پشتیبانی از مبارزات کارگران و دیگر تنگ دستان، متحد و با عزمی راسخ به راهمان ادامه دهیم.

از همه کسانی که از حقوق بشرومبارزات کارگران اعتصابی درایران پشتیبانی می کنندانتظارمیرود با ایجادصندوق های اعتصاب به یاری کارگران اعتصابی و خانواده های آنان بشتابند.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ برابر ۹ تیر ۱۴۰۰

امضاء کنندگان:

۱ - انجمن زنان ایرانی - مونترال
۲ - انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس
۳ - انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند
۴ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ
۵ - انجمن فرهنگی ایران و سوئیس - ژنو
۶ - بنیاد اسماعیل خویی
۷ - حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
۸ - حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
۹ - شبکه همبستگی ملی فرزنو - کالیفرنیا
۱۰- فدراسیون اروپرس
۱۱- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
۱۲- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
۱۳- کمیته همبستگی برای حقوق بشر درایران - نروژ
۱۴ - کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس
۱۵- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو
۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - هجا
۱۷- مادران پارک لاله - دورتموند
۱۸- مادران صلح مونترال
۱۹- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»
۲۰- همبستگی برای حقوق بشر در ایران - کلگری
۲۱- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) - مونترال
۲۲- انجمن تاتر ایران و آلمان
۲۳- گروه زنان پرتو
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید