نامه سازمان ملل به مقامات اسلامی درباره ی اعدام های ۶۷ – گفتگو با رها بحرینی و منصوره بهکیش

 اخبار روز


یکشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹

مهرآفاق مقیمی از تلویزیون برابری با رها بحرینی حقوقدان و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل و منصوره بهکیش فعال جنبش دادخواهی و از خانواده شش جانباخته دهه شصت، پیرامون نامه “کار گروه ناپدید شده گان قهری” در سازمان ملل به مقامات رژیم اسلامی ایران درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ خورشیدی گفتگو کرده است.

 


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید