تجمع مردم در برابر بیمارستان جم: دیکتاتور بمیرد!

اخبار روز


        تجمع مردم در برابر بیمارستان جم بعد از انتشار خبر درگذشت استاد محمدرضا شجریان. جمعیت شعار می دهند: 

        دیکتاتور بمیرد…

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.