پیام علی نجاتی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگردوستان کارگر؛
اول ماه مه روز جهانی کارگر است، فرا رسیدن این روز را به شما تبریک میگویم.
ما در شرایطی به استقبال اول ماه مه، می رویم که میلیون ها نفر کارگر و زحمتکش با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند.
فقر و فلاکت بر جامعه ما هر روز بیشتر و بیشتر می شود. بیکاری، عدم امنیت شغلی، عدم پرداخت دستمزد کارگران و دیگر مطالبات آنها، سرکوب صدای حق خواهی،اخراج و زندانی کردن کارگران و دیگر انسانهای شریف و آزاد اندیش، تحمیل حجاب و پوشش های اجباری بر زنان، وجود گور خواب، کارتون خواب ، وجود کودکان کار، نبود آزادی بیان و اندیشه،سرکوب تشکل های مستقل و هزاران مصیبت که روزانه با آنها درگیر هستیم، بیشتر از گذشته سایه شوم خود را بر اکثریت افراد جامعه تحمیل کرده است.
در این میان ویروس کرونا هم به جان مردم افتاده و جان کارگران و فرودستان جامعه در معرض خطر جدی این ویروس قرار دارد.
اما از طرف دیگر وجود این ویروس برای دلال و تجار، پر است از سود و منفعت و از طرفی هم خیال مسئولین راحت شده که فعلا شاهد خشم و اعتراض شورش گرسنگان در خیابان ها نیستند، اما این خشم دیر یا زود دوباره فوران خواهد کرد!
کارگران،دوستان هم رزم؛
زندگی پر از رنج و محنت،زندگی پر از تبعیض و نابرابری ها، زندگی بدور از آزادی، زندگی بدور از عدالت و برابری، زندگی همراه با فقر و تنگدستی و… شایسته هیچ انسانی نیست.
اما در دنیای وارونه یک درصدی ها، فقر و فلاکت و نابرابری ها، به ما تحمیل شده است.
قطعا همه می دانیم که برای رهایی در ابتدا باید متحد و متشکل شد،این آغازی است که ادامه مسیر را برای ما آسان می کند و می توانیم تصمیم بگیریم که چگونه بر سر نوشت خود حاکم شویم.
دوستان کارگر؛
رسیدن به دنیای شاد و آزاد و برابر، دنیای آرزو ها، دنیای بدور از فقر و فلاکت و استثمار،خواب و خیال نیست، این حکم با حضور نیروی طبقه ما یعنی طبقه کارگر امکان پذیر است.
برای رسیدن به دنیای آرزو هایمان، برای رهایی از رنج و تحقیر و نداری در کنار هم قرار گیریم، چرا که ما درد مشترکیم!
اول ماه مه روز جهانی کارگر بر شما کارگران عزیز پیروز باد.
علی نجاتی بازنشسته سندیکای نیشکر هفت تپه
اردیبهشت ۱۳۹۹


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید