رویای آزادی


رویایی دارم که  نامش آزادی است
وقتی پرنده خواب پرواز می بیند
باغ باران خورده خواب بهار می بیند
ودرختان خسته از هجمه باد، خواب شکوفه می بیند
وقتی مادران عزا با شاخه های گل سرخ
ایستاده درصفی بی انتها،
من خواب آزادی می بینم

شفق/ ششم آبان نود و هشت
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید