بیانیه همکاران نشریه گام: اعضای هیات تحریریه و کارگران زندانی هفت تپه شایسته بیشترین میزان حمایت و احترام از طرف طبقه کارگر می باشند


اخبار روز
دوشنبه  ۲۴ تير ۱٣۹٨ -  ۱۵ ژوئيه ۲۰۱۹

کارگران و زحمتکشان
انسانهای آزادیخواه و برابری طلب :

امیرحسین محمدی فرد ، ساناز اللهیاری و امیر امیرقلی از اعضای نشریه گام بیش از ٦ماه است که در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می برند. پس از اعتراضات و اعتصابات شورآفرین سال گذشته کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز که با طرح شعارهایی در تایید ایجاد برپایی مجامع عمومی و شوراهای کارگری و اقدامات عملی در همین راستا باعث بوجود آمدن موج وسیعی از حمایتها از طرف کارگران در بخشهای مختلف گردید و جان و رمقی تازه در کالبد همیشه زنده جنبش کارگری دمید و در این میان رفقای نشریه گام که همواره خود را بعنوان صدای کارگران و تریبونی برای عنوان کردن خواستها و مطالبتشان می دانستند پس از شروع این اعتراضات با سلسله مقالات و مصاحبه با رهبران کارگران و درج خبرهای روزانه حمایت خود را از این اعتراضات نشان داده و در همان حال به وظیفه طبقاتی خود عمل نمودند.

این حمایتهای بی دریغ از چشم حافظان سرمایه دور نماند و با پرونده سازی سعی در خاموش کردن این صدای رسا و دلیر کارگران و زحمتکشان نمودند. پس از دستگیری وسیع کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد و رهبرانشان اینبار بسراغ نشریه گام آمدند و در نوبت اول اقدام به بازداشت عسل محمدی یکی از اعضای نشریه گام نموده که پس از طی بیش از یکماه بازداشت با وثیقه از زندان آزاد گردید و در نوبت دوم امیرحسین محمدی فر ، ساناز اللهیاری و امیر امیرقلی از اعضای هیات تحریه نشریه گام دستگیر گردیده و تا کنون که بیش از ٦ماه از بازداشت آنها می گذرد در بلاتکلیفی بسر می برند.

اینجانبان نویسندگان این بیانیه مرتضی صیدی و رامین کریمی بعنوان همکارهای نشریه گام که در دو شماره افتخار همکاری با این رفقا را داشته ایم ضمن اعلام حمایت قاطع خود از اعضای نشریه گام هرگونه پرونده سازی و انتصاب اتهامهای واهی و نخ نما به این رفقا را غیرواقعی می دانیم و بعنوان کارگران ساختمانی که در مدتی کوتاه با نشریه گام همکاری داشته ایم در پیشگاه طبقه کارگر و افکار عموم مردم جامعه شهادت می دهیم که رفقای نشریه گام بعنوان فرزندان صادق طبقه کارگر تنها به وظیفه خود در اطلاع رسانی اعتراضات کارگران عمل کرده اند و در زمانه ای که با حضور رسانه های بیشمار و رنگارنگ بورژوازی تنها در خدمت و توجیه عملکردهای انسان ستیز صاحبان سود و سرمایه است اینان تنها بخاطر عمل به وظیفه انسانی و طبقاتی خویش و پاسداشت و حرمت قلم اکنون در زندان می باشند.

در پایان و با احترام به تصمیم امیرحسین محمدی فرد و ساناز اللهیاری در اعلام اعتصاب غذا تا زمان رسیدن به خواسته های خود و دیگر زندانیان هفت تپه ، اما در تقاضایی رفیقانه از آنها خواستاریم که به اعتصاب غذای خود پایان دهند.

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران

مرتضی صیدی - کارگر سنگ کار و نماکار ساختمان
رامین کریمی - کارگر نقاش ساختمان
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید