اطلاعیه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد


برگرفته از سایت اخبار روز 
آدينه  ۱۴ دی ۱٣۹۷ -  ۴ ژانويه ۲۰۱۹

جمعی از کارگران گروه ملی فولاد با اطلاعیه ای نسبت به بازداشت همکار خود محمدرضا نعمت زاده و ادامه ی بازداشت هفت کارگر اعتصابی فولاد و همچنین حضور گسترده ی نیروهای امنیتی در کارخانجات اعتراض کرده و تاکید کرده اند کارگران فولاد با قدرت بیشتری دوباره برای احقاق خود باز خواهند گشت.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:


از آغاز اعتراضات ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران درسال ۱٣٩۵ تا به اکنون شاهد اتفاقات گوناگونی بوده ایم.
از احضار و تهدید فعالان اعتراضات توسط مدیران حراست و دستگاههای امنیتی گرفته تا جلوگیری از ورود برخی همکاران به شرکت؛بازداشت،زندان و شکنجه.
این اتفاقات اما هرگز مانع از ادامه حق خواهی کارگران شریف گروه ملی فولاد نگردید.
اکنون به دنبال سرکوب وحشیانه و غیرانسانی حرکت اعتراضی مان و بازداشت و گروگانگیری های اخیر؛ حامیان مافیا ظاهرا بدنبال عملی کردن نقشه های شوم دیگری هستند و فرصت را مناسب دیده تا با ورود افراد نظامی از یک نهاد نظامی خاص به شرکت و تهدید و ارعاب و امنیتی کردن فضای کارخانجات، سناریوی بعدی خود یعنی به تعطیلی کشاندن همیشگی گروه ملی فولاد را رقم بزنند.
اکنون آرام آرام با تبدیل گروه ملی فولاد از یک مجتمع عظیم تولیدی به یک پادگان نظامی تحت تسلط دستگاههای امنیتی و قضایی قصد دارند به گمان خود شکست را بر اراده های پولادین ما کارگران تحمیل سازند.
در نگاه اول شاید اینگونه بنظر برسد که با پایان یافتن اعتراضات خیابانی ما صدای عدالت خواهی و حق طلبی ما خاموش گشته اما یقین بدارید این پایان راه مبارزه ما علیه ظلم و ستم و بیداد و مافیا نیست و با درس گرفتن از گذشته و استفاده از تجارب ارزشمند خود به زودی با تمام قوا باز خواهیم گشت.
علیرغم همه فشارها و شرایطی که امروز برما وارد ساخته اند این ما کارگران گروه ملی فولاد هستیم که پیروز میدان بوده ایم.
مبارزه ما سبب شد تا تشت رسوایی مافیای فاسد و ثروت اندوز از بام افتاده و اینک با همه توان و قدرت خود و پشتیبانانشان درصدد انتقام جوئی از ما برآمده اند تا بلکه برروی شکست خود و افشای یک به یک دست های پشت پرده سرپوش گذارند.

دوستان و همکاران عزیز
اکنون گروه ملی صنعتی فولاد در شرایط بسیار خطیر و بی سابقه ای قرار گرفته و جای هیچگونه اهمال و انفعالی نیست.
از یک طرف ٧ نفر از همکاران مان هنوز در بند و اسارت باقی مانده اند و از طرف دیگر هم هنوز احضار و بازداشت های کارگران معترض ادامه دارد.
نمونه آخر آن بازداشت روزگذشته همکارمان محمدرضانعمت زاده از پرسنل بخش یک بود که تنها به دلیل اعتراض نسبت به وضع فعلی و مطالبه آزادی همکاران خود دستگیر و روانه زندان شد.
سکوت و انفعال ما در قبال این اتفاقات سبب خواهد شد تا دایره سرکوب و ارعاب گسترده تر شده و تک تک ما در معرض برخوردهای حذفی و بازداشت های فله ای بیشتری قرار بگیریم.
راه اندازی شتابزده برخی خطوط تولید نشانه بهبود اوضاع نیست.
اگر مدیریت فعلی و مسئولان استانی توان این را داشته اند که به این سرعت مواد اولیه تأمین نموده و دو خط از کارخانجات را راه اندازی کنند چرا تا قبل از شروع اعتراضات ما این اقدامات انجام نشد؟
باید با هوشیاری کامل مراقب اتفاقات پیش رو باشیم.
این راه اندازی خطوط و به موازات آن سرکوب و تهدید و بازداشت ها تنها حاکی از آن است که قصد دارند با آرام کردن اوضاع و خاموش کردن صدای اعتراضات و ارعاب ما، در گام بعدی نقشه تعطیلی گروه ملی فولاد در سال جدید را عملی سازند.
یکبار دیگر همگان را به اتحاد، انسجام و همبستگی دعوت نموده و انتظار میرود تا همه همکاران با درایت عقلی واقعیت های موجود را دیده و شرایط بحرانی امروز را درک کرده و فرصت هرگونه سوءاستفاده و اقدام علیه آینده گروه ملی فولاد و اجرای نیات پلید مافیای فاسد و قدرت طلب را از آنان سلب نماییم.
وظیفه داریم تا با ترسیم شرایط موجود و ظلمی که به ما روا داشته اند برای همه رسانه ها ضمن رساندن صدای مظلومیت مان به گوش همه ، سد راه عملی شدن نقشه های مافیای قدرت و ثروت گردیم.

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید