مسوولان جمهوری اسلامی ایران ، ما خواهان هر چه سریعتر روشن شدن وضعیت تمامی زندانیان سیاسی و کشته شدگان اخیر هستیم!

     

مسوولان جمهوری اسلامی ایران، بدانید و آگاه باشید که سرکوب و کشتار مردم در خیابان و بازداشت، شکنجه و اعتراف گیری و قتل عام زندانیان، صبر مردم را لبریز خواهد کرد!


دیگر دهه ی شصت نیست که بتوانید با بازداشت های گسترده و کشتار و شکنجه و اعدام زندانیان، مردم را به خانهها بفرستید. آن زمان ابتدای به قدرت رسیدن شما بود و هنوز بخش‌هایی از مردم و گروه‌هایی به شما اعتقاد یا بهتر است بگوییم توهم داشتند و توانستید با شعار سازندگی، مردم را به خانهها بفرستید و جان هزاران نفر از زندانیان سیاسی را بستانید و سکوتی مرگ بار درباره قتل عام گسترده زندانیان سیاسی در جامعه برقرار کنید.


دیگر سال های ۷۲ و ۷۶ و۸۰ و ۸۴ و ۹۲ هم نیست که بتوانید با شعار انتخابات و اصلاحات و ایجاد امیدی کاذب و دروغین به بهترشدن وضعیت موجود، مردم را به خانه ها بفرستید. 

دیگر سال ۸۸ هم نیست که بتوانید مردم را با شعار انتخابات و اصلاحات به صحنه بیاورید و سپس با سرکوب و کشتار به خانه ها بفرستید.

حالا مردم هوشیار و آگاه ایران، تجربه سی و نه سال حکومت استبدادی را پشت سرگذاشته اند و با تمامی لایه ها و سیاست ها و روش های منتسب به گروه هایی از شما مرزبندی دارند، زیرا بی عدالتی و دروغ و آزادی کشی و تبعیض و نابرابری را با پوست و گوشت و استخوان شان لمس کرده اند.

مردم رنج کشیده و آزاده ایران در خیزش دی ماه  ۱۳۹۶، نشان دادند که می توانند بر خواسته های خود بایستند و با قدرت و سرعتی بی نظیر، خود را سازماندهی کرده و در سراسر شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها تجمع و اعتراض و اعتصاب کنند و خواسته های حق طلبانه شان را فریاد بزنند و ستون حکومت شما را بلرزانند.

کشتن و شکنجه و سرکوب وحشیانه و بازداشت های گسترده مردم در خیابان کم بود، هر روز شاهد خبر کشته شدن عزیزان مان در زندان ها هستیم.

تردید نداشته باشید، هر خونی که می ریزید، هر انسان آزاده ای را که بازداشت و احکام ناعادلانه صادر میکنید و شکنجه می دهید، هر بی عدالتی و انسان کشی که در حق مردم روا می دارید، باید روزی در دادگاه های عادلانه و علنی آینده پاسخ گوی مردم باشید.

در کمتر از یک ماه گذشته، غیر از قتل های دولتی مزدم به فغان آمده در خیابان، اسامی دوازده نفر از بازداشت شدگان اخیر منتشر شده است که در زندان ها جان باخته اند و هنوز هیچ مقام مسوولی پاسخ گوی علت این قتل های خاموش نشده است.

زندانیان بازداشت شده و جان باخته در خیزش دی ماه سال ۹۶ که تا به حال اسامی شان در رسانه های مردمی منتشر شده است:

۱ سینا قنبریتهران
۲ محسن عادلیدزفول
۳ وحید حیدریاراک
۴- سارو قهرمانیسنندج
۵- کیانوش زندیسنندج
۶- علی پولادیچالوس
۷- محمد نصیریزنجان
۸- حسین قادریسنندج
۹- حسن ترکاشوندیکرج
۱۰- سید شهاب ابطحیاراک
۱۱- مریم(فروزان) جعفرپورنامعلوم
۱۲-غلامرضا محمدیکرمانشاه

ما مادران پارک لاله ایران می خواهیم که موارد زیر با مستندات دقیق هرچه سریعتر به اطلاع مردم ایران رسانده شود:

۱- اسامی و مشخصات و وضعیت دقیق تمامی بازداشت شدگان اخیر.
۲- اسامی، مشخصات و وضعیت دقیق تمامی بازداشت شدگان اخیر که با وثیقه یا بدون وثیقه آزاد شده اند.  
۳- اسامی و مشخصات و وضعیت دقیق تمامی کشته شدگان اخیر و علت مرگ آن ها چه در خیابان و چه در زندان.
۴- چرایی و چگونگی تمامی قتل های دولتی خیزش دی ماه ۹۶ در اعتراض های خیابانی و در زندان ها.                                                                  
۵- اسامی و مشخصات و وضعیت دقیق تمامی زندانیان سیاسی پیش از آن در تمام زندان های ایران. 
۶- اسامی و روشن شدن وضعیت زندانیان سیاسی که با اتهام های جدید، پرونده تازه ای برای آن ها گشوده شده است.


ما مادران پارک لاله ایران باز هم، هر گونه سرکوب، حمله، شکنجه، زندان، پرونده سازی، اعتراف گیری و کشتار مردم شریف و آزاده ایران را به شدت محکوم می کنیم و از تمامی نیروهای آگاه، مترقی و تحول خواه می خواهیم که به این آزادی کشی و بی عدالتی ها به شدت اعتراض کنند. 


ما مادران پارک لاله، ضمن همراهی دوباره با مردم عزیزمان و تمامی زندانیان سیاسی و کشته شدگان اخیر که شعار آزادی، برابری و رفع بی عدالتی سر داده اند و با هرگونه تبعیض، تحقیر، نژادپرستی و اشکال مختلف استبداد مرزبندی دارند، فریاد دادخواهی مان را بلند می کنیم و خواستار لغو هرچه سریعتر مجازات اعدام، آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندان های مختلف کشور بدون هیچ قید و شرطی هستیم.


ما هم چنین خواهان این هستیم که تمامی آمران و عاملان شریک در جنایت های جمهوری اسلامی  ایران در دادگاه های عادلانه و علنی محاکمه و مجازات شوند. ما برای دستیابی به آزادی اندیشه و بیان و حق ایجاد تشکل و تجمع و رفع هرگونه تبعیض و جدایی دین از حکومت از پای نخواهیم نشست، زیرا علت اصلی این بیعدالتی ها را در ساختار و هم چنین قوانین آزادی ستیز و تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران می دانیم.


مادران پارک لاله ایران
دوم بهمن ۱۳۹۶

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید