پاسخ تند پدر مصطفی کریم بیگی به محمدرضا عارف «نماینده اول تهران»

  برگرفته از سایت اخبار روز 
پنج‌شنبه  ۲٣ آذر ۱٣۹۶ -  ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷

کلمه: محمد رضا عارف رییس فراکسیون امید چند روز گذشته در سخنرانی در خصوص عاشورای خونین ۸۸ سخن گفت. او در اظهارات خود مدعی شد که “هتک حرمت در عاشورای ۸۸ را محکوم می‌کنیم و ماجرای سال ۸۸ توطئه بود و ریشه خارجی داشت!!” این اظهارات عارف با واکنش‌های بسیاری مواجه شد.

گویا آقای عارف توجه نکرده که اگر هتک حرمتی صورت گرفته نه از سوی “مردم خدا جو” که از سوی کسانی بوده که برای سرکوب آنان آمده بودند. آقای عارف یا خود را به ندیدن زده و یا فراموش کرده که چطور مردم بی دفاع از روی پل پرت شدند و چطور ماشین نیروی انتظامی از روی آنان رد شد و خواهر زاده میرحسین موسوی چطور هدف گلوله قرار گرفت. بهتر آن است که آقای عارف توجه بکند که چه کسانی حرمت ماه حرام را شکستند و عاشورای خونین تهران را رقم زدند و آنان را محکوم کند.

به گزارش کلمه، سخنان عارف با واکنش پدر یکی از شهدای عاشورای ۸۸ مواجه شد. پدر مصطفی کریم بیگی یکی از کشته شدگان عاشورای ۸۸ در اعتراض به این سخنان، نامه‌ای نوشته و گفته پسرم “ژن برتر” نداشت اما برای اعتراض به رئیس جمهور شدن کسی به خیابان رفت که امروز تمام نظام مخالف اوست.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

آقای عارف! مردم در عاشورای هشتاد و هشت به خیابان رفته بودند برای اعتراض به رئیس جمهور شدن شخصی که امروز تمام ِنظام مخالف اوست. و این بصیرت مردمی بود که هیچ ‌کدام‌شان «ژن برتر» نداشتند.

پسر من و مردم سرزمینم روز عاشورا را برای اعتراض انتخاب کردند زیرا در تمام این سالها خود حاکمیت به آنها آموخته بود که حسین مقابل ظلم سر خم نکرد.

مردمی که می‌خواستند در همین روز یادآوری کنند حکومتی که نام اسلام را کنار خودش به یدک میکشد پس چرا به جای حمایت از مظلوم، کنار ظالم می‌ایستد، گلوله شلیک می‌کند، معترض را زیر چرخ‌های ماشین می‌گیرد …

هتک حرمت را کسانی کردند که جوانان این مملکت را به خون کشیدند و بعد از آن به خانواده‌های آنان نیز رحم نکردند و جواب دادخواهیِ ما را هم با زندان دادند.

من پدر مصطفی کریم بیگی هستم که گلوله به پیشانی‌اش شلیک شد و لب‌های مادرش را هم دوختند تا فریاد تظلم خواهی سر ندهد.

محمد کریم بیگی
نوزدهم آذر هزار و سیصد و نود و شش 
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید