سازمان عفو بین‌الملل بازداشت توأم با خشونت آتنا دائمی، فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر مخالف اعدام را محکوم کرد و نسبت به احتمال شکنجه شدن و بد رفتاری با او هشدار داد.
Atena Daemi
عکس از آرشیو
این سازمان مستقل حقوق بشری در واکنش به بازداشت آتنا دائمی با صدور اطلاعیه‌ای او را زندانی عقیده دانست و رفتار صورت گرفته با او را ناگوار خواند.
فیلیپ لوتر، پژوهشگر و مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت آتنا دائمی، با ابراز نگرانی از وضعیت او، خواستار آزادی بی‌قید و شرطش شد: «ما نگران برخوردهای خشونت‌آمیز، شکنجه شدن و بدرفتاری با آتنا دائمی هستیم. او به دلیل فعالیت‌های صلح‌طلبانه‌اش در زمینه مبارزه با اعدام و حمایت از حقوق زنان، به سادگی هدف برخورد مقام‌‌های قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.»
آتنا دائمی، فعال مدنی، برای اجرای حکم حبس هفت ساله خود روز شنبه ششم آذر ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
او چند ساعت پیش از بازداشت در یک پست فیس بوکی نوشته بود که صبح روز گذشته از یک تلفن بدون نام و نشانی از خواب بیدار شده و پاسخ نداده است. چند ساعت بعد دوباره با او تماس گرفته‌اند و گفته‌اند از دادگاه انقلاب برای اجرای حکم احضاریه فرستاده‌اند اما برگشت خورده است و پرسیده‌اند آیا آدرس عوض شده است با نه.
فردی که تماس گرفته، سپس با گرفتن نشانی جدید گفته که احضاریه را مجدد ارسال می‌کند اما آتنا دائمی پیش از این اتفاق بازداشت شده است.