برای زینب سکانوندزینبم چه داغی بر دل داری!
چنگال رژیمِ جور بر تارهای تنت زخم می زند
و پود طناب مردسالاری بر گلوگاهت.

ای نابرادر! 
با کدامین بها
اندیشه های پوسیده ی مردانه را پاس می داری؟!

تینا . ف
95/8/6 
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید