برگرفته از سایت شهروند
26 آگوست 2016
اطلاعیه
امروز جمعه پنجم شهریور ماموران امنیتی با ورود به ساختمان مسکونی از برگزاری هفتمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران جلوگیری کردند کانون در اعتراض به پامال شدن حق مدنی خود با انتشار بیانیه اعتراض کرد. 
ظهر امروز در حالی که برخی اعضای کانون مشغول آماده‌سازی محل مجمع عمومی بودند، گروهی از ماموران امنیتی وارد شدند، آنها ابتدا حاضران را از ساختمان بیرون کردند و خودشان در آنجا مسثقر شدند و به اعضایی که برای شرکت در انتخابات کانون به آنجا می‌آمدند نه تنها اجازه‌ی ورود نمی‌دادند بلکه نمی‌گذاشتند حتی در خیابان بایستند. عکس گرفتن از مراجعان و یادداشت کردن شماره‌ی پلاک اتومبیل‌هایشان از جمله رفتارهای تهدید‌آمیز آنها بود. با این همه بسیاری از اعضای کانون در خیابان گرد آمدند که با تذکرهای پی‌در‌پی ماموران ناچار متفرق شدند.
در یکی – دو هفته‌ی منتهی به روز مجمع عمومی، ماموران امنیتی با احضار پی‌درپی اعضای کانون (رضا خندان، اکبر معصوم بیگی، قارن سوادکوهی، علیرضا عباسی و فاطمه سرحدی‌زاده)  و بازجویی از آنها و تهدیدهای تلفنی فشار بسیار بر کانون وارد کردند تا خود از برگزاری مجمع منصرف شود اما این گونه رفتارهای سرکوب‌گرانه در اراده‌ی کانون که برگزاری مجمع را حق ابتدایی تشکل‌ها می‌داند، خلل وارد نکرد و به تعهد خود به اعضا استوار ماند تا آنچه را در دعوتنامه‌ها عهد کرده بود به انجام برساند. اما باری دیگر در روز روشن حق مدنی و انسانی اعضای این تشکل که از نویسندگان این سرزمین هستند به سادگی و سنگینی پایمال شد. و این‌گونه معنای “بوسیدن لب منتقدان” را دریافتیم! چه بوسه‌ی جانسوزی! اما این پایان کار نیست
عصر امروز هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعیه اعتراض خود به جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی را اعلام کرد.
متن اطلاعیه:
جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران
امروزجمعه پنجم شهریورماه 1395، ماموران امنیتی با حضور درمحل برگزاری مجمع عمومی سالانه ی کانون نویسندگان ایران ( درمنزل یکی ازاعضا ) مانع برگزاری این مجمع شدند . ما بارها اعلام کرده ایم نویسنده ایم وما را با قدرت سیاسی کاری نیست ، اما مخالف سانسورو خواهان آزادی بیان واندیشه بی هیچ حصرو استثنا برای همگان هستیم وبدیهی است مجامع عمومی کانون نیز هدفی جزاین را دنبال نمی کنند . اما طی ده روز اخیر سه تن ازاعضای هیئت دبیران کانون، فاطمه سرحدی زاده و اکبرمعصوم بیگی ، علی رضا عباسی و منشی کانون قارن سوادکوهی ویکی دیگرازاعضای کانون، رضا خندان مهابادی به وزارت اطلاعات احضاروبه آنان تاکید شده است ازبرگزاری مجمع عمومی کانون خودداری کنند.
شگفت این که حق تشکل وتجمع وحق امنیت درچهاردیواری مسکونی وخصوصی حتی به موجب همه ی قوانین جاری برای مردم تضمین شده وممانعت ازاین حقوق، جرم وقابل تعقیب است . اما امروز دقیقا همین حقوق سلب ولگدمال شده است .
هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ، ضمن اعتراض به جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی کانون ، اعلام می کند که برابراساسنامه ی کانون ، تا انتخاب هیئت دبیران بعدی به وظایف خود عمل خواهد کرد .
کانون نویسندگان ایران
شهریور1395