ناقض حقوق بشر: ابوطالب کوشا

برگرفته از صفحه فیسبوک و سایت عدالت برای ایران

ابوطالب کوشا در دوره ی دادستانی غرب استان گیلان به دلیل صدور دادخواست اعدام بسیاری از مخالفان حکومت مرتکب نقض حقوق بشر شده است و باید پاسخگو باشد. 
حکم تیرباران علی اشکانی در سال ۱۳۶۱ و علی نیانی در ۲۷ خرداد سال ۶۱ و تیرباران حیدر اورهن به اتهام هواداری از مجاهدین، بهروز پور محمد از مجاهدینی که در اوایل دهه ی ۶۰ اعدام شد، تیرباران بهروز، حسن و حسین دلاور در تابستان ۶۱ ، سید محمد علوی که در خرداد ۶۳ به دار آویخته شد، سنجر و جعفر شفق، بحرین عابدین، حسن عزیزیان، عبدالحسین ماجدی، عباس آبدین، محسن افسرده، علی داوری (باقر)، فریدون صنوبر، علیرضا عریانی، محمدرضا محمدیان و ابراهیم معصومی، همگی در در دوره دادستانی کوشا در غرب استان گیلان (شامل بندر انزلی) صادر شده است. اغلب این افراد به اتهام هواداری از مجاهدین تیرباران یا حلق‌آویز شدند. او همچنین، در بازجویی محمد خوش ذوق از زندانیان سازمان فداییان (اقلیت)، در سال ۱۳۶۲ حضور داشته و ناظر شکنجه او توسط مسولین زندان بوده است.
وی همچنین مسئولیت رسیدگی به پرونده مهناز یوسف زاده را که به اتهام هواداری از مجاهدین در بندرانزلی دستگیر شده بود به عهده داشته است. ابوطالب کوشا به مهناز پیشنهاد کرده بود که با وی ازدواج کند. وی شرط رهایی از اعدام را توبه و ازدواج با وی تعیین کرده بود. مهناز یوسف زاده با رد این درخواست در ۸ آذر ۱۳۶۱ در زندان بندرانزلی اعدام شد. وی تنها زنی است که در سال ۶۱ در این زندان اعدام شده است.
ابوطالب کوشا یکی از کسانی است که با تکیه بر موقعیت خود به عنوان حقوقدان و رییس دانشکده علوم قضایی (وابسته به قوه قضاییه ایران)، در موجه و قانونی نشان دادن سرکوب جنبش های اعتراضی مردمی نقش داشته است.پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، مجموعه ای از اعتراضات خیابانی آغاز شد که تا ماهها پس از انتخابات ادامه داشت. این اعتراضات به شکل خشونت باری سرکوب شد.
ابوطالب کوشا جزو امضا کنندگان بیانیه جمعی از حقوقدانان بود که اعتراضات یاد شده را محکوم کردند. در این بیانیه، اعتراضات مردمی آشوب، اغتشاش و اقدام علیه امنیت ملی خوانده شده است.

نام و نام خانوادگی:
ابوطالب کوشا
زندگینامه:
 ابوطالب کوشا ،متولد ۱۳۳۶، دارای مدرک دکترای حقوق بازرگانی بین الملل  از دانشگاه گلاسکو انگلستان و فوق دکترای “حقوق مالکیت فکری” از دانشگاه تورین ایتالیاست. کوشا هم اکنون استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی است.

 مسئولیت‌ها:
حداقل از ۱۳۶۱- ۱۳۶۵: دادستان انقلاب غرب گیلان (شامل بندرانزلی)
آبان ۱۳۸۵- ۱۳۸۸: رئیس دانشکده ی علوم قضایی (وابسته به قوه قضاییه)
۱۳۷۵- تاکنون: استاد یار و عضو هیات علمی دانشکده ی علوم قضایی و خدمات اداری
هم اکنون: مشاور مدیرعامل شرکت دولتی مهندسی و توسعه نفت (متن) (قبلا مدیر حقوقی و قراردادهای این شرکت بوده است.)
 موارد نقض حقوق بشر:
موارد نقض حقوق بشر براساس شهادت زندانیان و منابع دیگر
دهه شصت:
ابوطالب کوشا در دوره ی دادستانی غرب استان گیلان، دادخواست اعدام بسیاری از مخالفان حکومت را صادر نموده است. حکم تیرباران علی اشکانی در سال ۱۳۶۱ و علی نیانی در ۲۷ خرداد سال ۶۱ و تیرباران حیدر اورهن به اتهام هواداری از مجاهدین، بهروز پور محمد از مجاهدینی که در اوایل دهه ی ۶۰ اعدام شد،  تیرباران بهروز، حسن و حسین دلاور در تابستان ۶۱ ، سید محمد علوی که در خرداد ۶۳ به دار آویخته شد، سنجر و جعفر شفق، بحرین عابدین، حسن عزیزیان، عبدالحسین ماجدی، عباس آبدین، محسن افسرده، علی داوری (باقر)، فریدون صنوبر، علیرضا عریانی، محمدرضا محمدیان و ابراهیم معصومی[1] ، همگی در در دوره ی دادستانی کوشا در غرب استان گیلان (شامل بندر انزلی) صادر شده است. اغلب این افراد به اتهام هواداری از مجاهدین تیرباران یا حلق آویز شدند.  او همچنین، در بازجویی محمد خوش ذوق از زندانیان سازمان فداییان (اقلیت)، در سال ۱۳۶۲ حضور داشته و ناظر شکنجه ی او توسط مسولین زندان بوده است[2].
وی همچنین مسئولیت رسیدگی به پرونده مهناز یوسف زاده را که به اتهام هواداری از مجاهدین در بندرانزلی دستگیر شده بود به عهده داشته است.
ابوطالب کوشا به مهناز پیشنهاد کرده بود که با وی ازدواج کند. وی شرط رهایی از اعدام را توبه و ازدواج با وی تعیین کرده بود. مهناز یوسف زاده با رد این درخواست در ۸ آذر ۱۳۶۱ در زندان بندرانزلی اعدام شد. وی تنها زنی است که در سال ۶۱ در این زندان اعدام شده است.[3]
احمد موسوی در کتاب خاطرات خود درباره مهناز یوسف زاده[4] می نویسد: “یک بار به طور اتفاقی در دستشویی با هم رو به رو شدیم. چند جمله ای صحبت کردیم. دختری فوق العاده ریز نقش، مقاوم و استوار بود. تمام دوران زندان را تا قبل از اعدام در سلولهای انفرادی به تنهایی یا دو نفره به سر برد. برای اینکه او را وادار به توبه کنند، نیروی زیادی گذاشتند اما موفق نشدند. بعدها من در زندان رشت مدتی با پدر او هم بند و آشنا شدم. او می گفت: بعد از اعدام اجازه ندادند جنازه مهناز توی گورستان شهر دفن بشه و به ناچار اونو توی حیاط خانه دفن کردیم.”[5]
شایسته وطن دوست نیز چنین شهادت می دهد: ” بعدها که آزاد شدم، عکس جنازه مهناز را دیدم. درست اینجایی که پاهایش بسته می شد، کاملا کبود بود؛ از تصویر جسد آثار ضرب و جرح و بسته شدن با طناب و اینکه مقاومت کرده بود، معلوم بود و دوستی که خودش جسد را دیده بود می گفت که به آلت جنسی اش تیر اندازی شده بود. جسدش را هم به این دلیل به خانواده داده بودند که وقتی مادرش برای ملاقات می رود، هنوز خبر نداشته دخترش را اعدام کرده اند، یکی در همان زندان صدایشان می زند و یک جعبه شیرینی بهشان می دهد. گفته بود: حلالم کنید. من با دخترتان ازدواج کرده ام. بعد مادرش می گوید: وقتی حلالت می کنم که جسدش را به من بدهی. که بعد از چند روز جسد را بهشان نشان می دهند.”[6]
اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸
ابوطالب کوشا یکی از کسانی است که با تکیه بر موقعیت خود به عنوان حقوقدان و رییس دانشکده علوم قضایی (وابسته به قوه قضاییه ایران)، در موجه و قانونی نشان دادن سرکوب جنبش های اعتراضی مردمی نقش داشته است.پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، مجموعه ای از اعتراضات خیابانی آغاز شد که تا ماهها پس از انتخابات ادامه داشت. این اعتراضات به شکل خشونت باری سرکوب شد.
ابوطالب کوشا جزو امضا کنندگان بیانیه جمعی از حقوقدانان بود که اعتراضات یاد شده را محکوم کردند. در این بیانیه، اعتراضات مردمی آشوب، اغتشاش و اقدام علیه امنیت ملی خوانده شده است.[7]
در مرداد ماه همین سال و پس از برگزاری جاسات دادگاههای نمایشی که در آن، تعداد زیادی از فعالان سیاسی و  روزنامه نگاران مجبور بهبیان اعترافات دروغ علیه خود و دیگران شده بودند، ابوطالب کوشا در مصاحبه ای خواستار مجازات آنان به عنوان “سران اغتشاشات” شده است.[8]
ابوطالب کوشا، در مهرماه ۱۳۸۸، با اشاره به اعتراضات دانشجویی، در مصاحبه ای اعلام کرد که دانشجویان معترض سرکوب خواهند شد. در این مصاحبه آمده است: “با دانشجویانی که درصدد التهاب آفرینی و اخلال در فضای دانشگاه باشند، برخورد خواهد شد. او همچنین تصریح نمود که “ممکن است محیط های دانشجویی تحت تاثیر برنامه‌ریزی دشمنان و عوامل نفوذی قرار گیرد که این افراد هرگز تابع منطق نیستند و باید آنها را شناسایی کرد تا از طریق قانونی با آنها برخورد لازم انجام شود.”[9]
مرجع‌ها:
[1] براساس لیست کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران ، سوئد
[2] “خوش ذوق، محمد (۱۳۸۲) جنایت عظیم” در شیدا، بهروز (۱۳۸۲) کابوس بلند تیزدندان: خاطرات زندان، سوئد: نشر باران
[3] شهادت شایسته وطن دوست، عدالت برای ایران
[4] احمد موسوی نام این زندانی را مهناز یوسف زادگان ذکر می کند به نظر می رسد احمد موسوی در ذکر نام خانوادگی مهناز یوسف زاده اشتباهی جزیی داشته است زیرا نام این زندانی در تمامی فهرستهای موجود، یوسف زاده ثبت شده است و سایر مشخصات ذکر شده در کتاب موسوی با این شخص مطابقت دارد..
[5] احمد موسوی، شب به خیر رفیق، نشر باران، سوئد، چاپ اول، ۲۰۰۵، ص ۲۳
[6] شهادت شایسته وطن دوست، عدالت برای ایران
[7] بیانیه۱۶۹  استاد و حقوقدان دانشگاههای تهران در محکومیت نقض قانون توسط بازندگان انتخابات،۱ تیر ۱۳۸۸، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در این نشانی اینترنتی:
http://www.irdc.ir/fa/content/7259/print.aspx
[8] مجازات سران اغتشاشات باید با قاطعیت اعمال شود، خبرگزاری فارس، ۱۰ مرداد ۱۳۸۸، در این نشانی اینترنتی:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8805100667
[9] کوشا: برای حفظ حرمت دانشگاه با التهاب‌آفرینان برخورد خواهد شد، خبرگزاری فارس، ۲۱ شهریور ۱۳۸۸، در این نشانی اینترنتی:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8806180840
توضیحات اضافه:
اطلاعات مربوط به موارد نقض حقوق بشر این فرد در حال تکمیل شدن است.
اگر این فرد در نقض حقوق شما یا شخص دیگری که می شناسید دست داشته است لطفا از طریق ای میل زیر، اطلاعات لازم را برای ما بفرستید. همکاری شما باعث تکمیل این پرونده و آماده تر شدن آن برای تسلیم به مراجع حقوقی بین المللی خواهد شد:
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید