هفت روز گذشتهفت روز از پرواز مادر گذشت
پرواز او را هر کس به شکلی توصیف کرد
دوستی سرود: چکاوک پیر پرواز کرد
دگری گفت: مادر مادران از بین ما رفت
آن دگر خواند: باغبان دشت شقایق های خاوران پرواز کرد
آری آری چکاوک پیر ما تاب قفس نیاورد و پرکشید
وما، همه فرزندانش، هفت روز است که سوگواران اوئیم، در آشکار و نهان
هفته ای می شود که مادر جانانه برفت
پیر برفت و مادر فرزانه رفت
شمع بیفروز که پروانه رفت
چکاوک نغمه خوان سوی گلستانه رفت
------------------------------------------------------------------------

وقتی درنیمه شب رعد و برق و باران آمد، دلم برای مادر گرفت
اکنون اولین بارش باران را، زیر خروارها خاک آرمیده است 
اشک شمع چکید و
پروانه بسوخت 
دراندوه رفتنت
بغض آسمان ترکید

شفق
19دی ماه 1394
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید