برای آرمیتا گراوند

آرمیتا قاب عکس نباش!
آرمیتا چشم بگشا
از جا برخیز
به پاییز عاشق لبخند بزن
از جا برخیز
خاورمیانه در آتش جنگ است
کودکان فلسطینی
کودکان اسراییلی
در آتش خشم و کینه قدرتمندان
کشته می‌شوند.

آرمیتا جان عزیز ما،
فریاد "زن، زندگی، آزادی" جهانی شد
و نرگس جایزه صلح گرفت
از جا برخیز و به پاییز رنگین کمان نگاه کن

به بهار فکر کن
به اقاقیا و شقایق
برای شعر آن مرد عاشق
که برای ارغوان‌ها سرود
بیدار شو
هزاران قلب برای تو به طپش افتاده
هزاران چشم برای لبخندت به انتظار نشسته

آرمیتا قاب عکس نباش
از جا برخیز
برای چشمان خسته و دل خونین مادر
از جا برخیز
بگذار آن مرد در سلول سرد و غمگین
بخواند برای من برای تو
روسری تو در بیار
موهاتو باز باز کن
رقص خوشه‌های سرخ، بغض من تمام موی تو
خیس میشه صورتم،
می‌رسم به آرزوی تو

آرمیتا اگر برخیزی
سپیده بار دیگر فریاد آزادی سر می‌دهد
آن مرد غمگین نشسته در سلول
از آزادی می‌خواند
تو اگر برخیزی
من اگر برخیزم
آن تبعیدی هم لبخند خواهد زد

آرمیتا
برخیز
آرمیتا لبخند بزن
تا سرکوب‌گران ویران شوند
آرمیتا برخیز و قاب عکس نباش

شفق از مادران پارک لاله ایران
۲۰ مهر ۱۴۰۲


Tags: , ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید