نامه خانواده های دادخواه به مناسبت ۳۰ خرداد- بیست ژوئن، روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

 

عصرنو- شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰ ژوين ۲۰۲۳

نامه خانواده های دادخواه به مناسبت ۳۰ خرداد- بیست ژوئن، روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

سالهاست که ما خانواده های دادخواه که عزیزانمان را در پی جنایت قتل دولتی اعدام و کشتار خیابانی از دست داده ایم با تجمعات و جمع اوری طومار هاو گردهمایی فریاد دادخواهی سر داده و خواهان معرفی و محاکمه همه عامران و عاملان کشتارها بوده ایم و در آخرین طومار که بیش از هشتاد خانواده داخواه همه مردم و نهادها را به اعتراض همگانی علیه کشتار و اعدام فراخوانده اند .
اکنون با آغاز به کار کانال دادخواهان تلاش میکنیم دستهایمان را برای پایان دادن به هر گونه سرکوب و زندان و شکنجه و قتل و کشتار انسانها به هم دهیم و یکصدا شویم:
نه میبخشیم نه فراموش میکنیم
نگذاریم عزیزانمان را بکشند
اعدام را متوقف کنید
--
سی خرداد روز جهانی اعتراض برای آزادی زندانیان سیاسی فریاد اعتراض و دادخواهی ماست!
ما دادخواهان که عزیزانمان را در پی یورشهای حکومت به خیابان از دست داده ایم، سی خرداد روزجهانی اعتراض برای آزادی زندانیان سیاسی را روز دادخواهی خود میدانیم! ما که خود عزیزانی را در طول چندین دهه فقط و فقط بخاطر حق خواهی از دست داده ایم و امروز متحد هستیم تا نگذاریم دیگر کسی بخاطر آزادیخواهی و حق طلبی پاسخش گلوله و زندان باشد.
از سی خرداد ۶۰ که اولین حمله گسترده و وحشیانه به خیابان و مردم معترض آغاز شد و بهترین انسانهای آزادیخواه را به مسلخ زندان و مرگ فرو بردند و کشتار سال ۷۸ در کوی دانشگاه تا ۳۰ خرداد ۸۸ که بار دیگر سرکوبگران در خیابانها به جان مردم افتادند و کشته شدن بسیاری از عزیزانمان و قتل خونبار ندا آقا سلطان نماد حق خواهی مردم شد ،تا دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ و به جا ماندن داغ شریف ترین انسانها بر دل مردمی که فقط حق خود را فریاد زدند و امتداد سرکوب مرگ بارشان تا انقلاب ژینا ،همواره دستگیری و زندان و اعدام و کشتار تنها پاسخ حاکمان در برابر مردمی بود که سلاحشان فقط اعتراض بود.
در حالی بیش از ۸ ماه از جنبش زن زندگی آزادی میگذرد که چندین هزار از عزیزان و کودکانمان همچنان در بازداشت و زندان بسر میبرند . برخی از عزیزانمان در خطر اعدام قرار دارند و تنها راه رهایی آنها اعتراضات سراسری و گسترده ما میباشد تا صدای اعتراض مان را برای آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی متحد کنیم.
از هم اکنون به استقبال سی خرداد روز جهانی اعتراض برای آزادی زندانیان سیاسی برویم و در و دیوار های شهر را با شعارهای حق طلبانه خود نقش ببندیم و فریاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد و نه به اعدام را در خیابان و دانشگاه و محله و کارخانه بلند کنیم.
نه میبخشیم نه فراموش میکنیم
اعدام قتل عمد دولتی است
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

دادخواهان
خرداد ۱۴۰۲

#سی_خرداد
#روز_جهانی_در_حمایت_از_زندان_سیاسی_در_ایران
#رأی_ما_سرنگونی
#دادخواهی
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید