روز جهانی زن را با شعار «زن زندگی آزادی» گرامی بداریم- شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

اخبار روز


شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۴ مارس ۲۰۲۳

امسال همراه با زنان آزاده و برابری طلب ایران و جهان ۸ مارس، روز جهانی زن را در شرایطی برگزار می کنیم که بانگ رسای انقلاب "زن زندگی آزادی" از مرزهای ایران فراتر رفته و جهانگیر شده است.

چهل و چهار سال پیش، در روز ۸ مارس، چند هفته پس از روی کار آمدن حکومت زن ستیز اسلامی، زنان آزاده ایرانی، در خیابان های تهران شعار «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم» را فریاد زدند. اما متاسفانه صدای آنان شنیده نشد و جامعه مردسالار به ندای زنان پاسخ نداد که خیانتی آشکار به حقوق زنان بود!

امروز نسل جدید زنان، پس از قتل مهسا ژینا امینی به بهانه « بد حجابی»، به پا خاسته اند و با شعار «زن زندگی آزادی» صدای دادخواهی، برابری و آزادی پوشش را در سرتاسر جهان طنین افکنده اند و این انقلاب بزرگی در تاریخ مبارزات زنان جهان است.

از دست آوردهای مبارزات خیابانی دختران ایران، همبستگی کشورهای گوناگون با جنبش برابری جویانه زنان ایران در سطح جهانی است. به عنوان یکی از نمونه ها می توان از اخراج نماینده جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان سازمان ملل با رای اکثریت مطلق نمایندگان کشورها نام برد.

مردم شریف و آزادیخواه ایران!

حکومت اسلامی ایران برای سرکوب زنان و جوانان بپاخاسته از کشتار، کور کردن، تجاوز، دستگیری و شکنجه هزاران نفر دریغ نکرده است و این روزها با مسموم کردن صد ها دختران دانش آموز، صفحه دیگری از ماهیت زن ستیزی و ضد انسانی خود را به نمایش گذاشته است. این حکومت جنایتکار در واپسین دَم حیات ننگین خویش در تلاشی مذبوحانه مانند همتایان داعشی و طالبانی است. رژیم قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، دختران ایران را مرعوب کند تا از مبارزه علیه جانیان حاکم و از حضور در مدرسه و صحنه های اجتماعی و سیاسی دست بکشند! زهی خیال باطل!

ما نهادهای امضا کننده این بیانیه، در سالگرد روز جهانی زن، نام و یاد تمام زنانی را که در یک قرن و نیم گذشته برای آزادی و حقوق برابر زنان ایران مبارزه کرده اند، گرامی می داریم. هم چنین در برابر زنان و دخترانی که در طول ۴۴ سال سلطه حکومت مردسالار اسلامی زندانی و شکنجه شده اند و تعداد زیادی از آنان به قتل رسیده اند، سر تعظیم فرود می آوریم.

ما امیدواریم در پرتو خیزش انقلابی بزرگ "زن زندگی آزادی"، ۸ مارس امسال شاهد جلوه دیگری از مبارزات وجدان های بیدار در سرتاسر جهان علیه حکومت های زن ستیز حاکم بر ایران و افغانستان باشیم.

ما مدافعان حقوق بشر و برابری‌خواهان در هر کجای دنیا که باشیم، در روز جهانی زن، یک بار دیگر چهره زشت کودک کش و زن ستیز حاکم بر میهنمان را در انظار جهانی افشا خواهیم کرد و همبستگی خود را با فراخوان بزرگ ۵۲ تشکل برای پیشبرد اعتراضات در ایران اعلام می کنیم!

ما از همه تشکل های حقوق بشری و نهادهای دموکراتیک می خواهیم که در روز جهانی زن، به طور یکپارچه صدای زندانیان سیاسی- عقیدتی و مردم دربند ایران باشیم.

گرامی باد روز جهانی زن
زن زندگی آزادی

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

مارس ۲۰۲۳ برابر با اسفند ۱۴۰۱

امضاکنندگان:


۱ - انجمن زنان مونترال
۲ - انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند
۳ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ
۴ - انجمن فرهنگی ایران و سوئیس - ژنو
۵ - بنیاد اسماعیل خویی
۶ - نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»
۷ - مادران پارک لاله - دورتموند
۸ - حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
۹ - حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
۱۰- فدراسیون اروپرس
۱۱- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
۱۲- مادران صلح مونترال
۱۳- زنان برای آزادی و برابری پایدار
۱۴- کارزار حقوق بشر برای ایران
۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس
۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - هجا
۱۷- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو
۱۸- کمیته نه به جمهوری اسلامی - اورنج کانتی کالیفرنیا
۱۹- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
۲۰- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو - کالیفرنیا
۲۱- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال
۲۲- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری
۲۳- جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
۲۴- هماهنگی ایرانیان جمهوری خواه و لايبک
۲۵- شورای انقلابی دادخواهان
۲۶- همبستگی ایرانیان تورلاک و مودستو - کالیفرنیاTags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید