دهمین سالگرد مادران پارک لاله - مادران ایرانی در هامبورک


آدينه 21 امرداد 2581

تارنما پدا

مادران ايرانى در هامبورک

سپاس از مادران پارک لاله و پشتيبانان

براى مبارزه در راه آزادى،

حقوق بشر و دموکراسى
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید