شبکه ی همبستگی: یورش نظامی روسیه در اوکراین را به شدت محکوم میکنیم!

اشغال اوکراین به فرمان پوتین و توسط ارتش روسیه، یک بار دیگر ناقوس جنگ را در اروپا به صدا در آورده و مردم صلح دوست را در سراسر جهان در بیم و هراس فرو برده است. 

۷۵ سال از شکست و نابودی فاشیسم هیتلری که موجب کشتار میلیونها انسان و ویرانی صدها شهر و روستا گردید، گذشته است. در پایان جنگ جهانی دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر با این هدف و با امضای تمام کشورها به تصویب رسید که عوامل جنگ و ستیز و تبعیض و بی عدالتی و فقر و غیره در جوامع بشری از میان برداشته شوند، در عین حال هیچگونه ضمانت اجرائی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر گرفته نشد. جنگ افروزی و تجاوز به حقوق و کرامت انسان‌ها توسط قدرتها و حکومت های خودکامه در مناطق مختلف جهان از همان فردای تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر شروع شد. آخرین نمونه آن حمله دولت روسیه به اوکراین است که تا کنون تعداد بسیاری کشته و مجروح بر جای نهاده و هزاران نفر را از خانه ‌و کاشانه خود آواره کرده است.

ما نهادهای حقوق بشری و امضاء کنندگان این بیانیه، ضمن محکوم کردن تجاوز آشکار دولت روسیه به کشور اوکراین، از مقاومت شجاعانه مردم این کشور در مقابل اشغالگران روسی حمایت می کنیم. ما حمایت ابراهیم رئیسی را که در پیامی حمله روسیه به اوکراین را قابل درک دانسته و اظهار امیدواری کرده است که «آنچه اتفاق میافتد به نفع ملت ها و منطقه تمام شود»، به شدت محکوم می کنیم. ما امیدواریم که در آینده ای نه چندان دور رئیسی و پوتین به عنوان جنایتکاران جنگی و همه کسانی که متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت در داخل و خارج از کشور خود می باشند، در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند.

ما از هموطنان در سراسر جهان درخواست می کنیم که در تظاهرات و تجمع های صلح طلبانه و ضد جنگ همراه و همگام شوند و اجازه ندهند جنگ افروزان زندگی و آینده بشریت را به خطر بیندازند!

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

نه به جنگ، درهمه جا

۳ مارس ۲۰۲۲ برابر ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

امضاء:

۱ – انجمن زنان ایرانی – مونترال

۲ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۳ – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۴ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۵ – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۶ – انجمن حقوق بشر در قرن ۲۱ کلن – آلمان

۷ – بنیاد اسماعیل خویی

۸ – مادران پارک لاله – دورتموند

۹ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۰ – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۱- شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۲- فدراسیون اروپرس

۱۳- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۴- کارزار حقوق بشر برای ایران

۱۵- کمیته حقوق بشر در اورنج کانتی – کالیفرنیا

۱۶- کمیته همبستگی برای حقوق بشر درایران – نروژ

۱۷- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۸- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۹- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۲۰- مادران صلح مونترال

۲۱- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۲- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۲۳- زنان برای آزادی و برابری پایدار


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید