تقدیم به بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی زندانیان بیمار کانون نویسندگان


دراتاقی خوابیده مردی تنها با تنی بیمار

بردر ایستاده ماموری با چهره ای خسته  و خشمگین

زندانی دستش اسیر دستبند

پایش را بسته اند برتخت

ولی اندیشه اش آزاد

می کشد تصویر پرنده ای 

در آسمان آزادی 


 شفق 

از مادران پارک لاله ایران

دی ماه ۱۴۰۰

Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید