فراخوان دادخواهان خاوران و دعوت از رسانه ها برای برگزاری یک «دادگاه رسانه ای» و پاسخگو کردن عاملان و آمران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در عرصه داخلی و بین‌المللی

برگرفته از اخبار روز 

امروز دیگربرکسی پوشیده نیست که به فرمان مستقیم خمینی و فتوای صادره از طرف وی، چند هزارتن از زندانیان سیاسی و عقیدتی که احکام زندان داشتند یا حکم زندان شان سپری شده بود در تابستان ۱۳۶۷ مخفیانه اعدام شده و در گورهای دسته‌جمعی بی نام و نشان دفن شدند.

برای قتل عام زندانیان سیاسی هیئتی به نام هیئت مرگ، متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین) ماموراجرای فتوای خمینی شدند.

موضع گیری حکومت در برابر فاجعه ملی کشتارزندانیان سیاسی و سرپوش گذاشتن روی چنین جنایت هولناکی، شامل نگهداری خانواده ها در بی خبری کامل از وضعیت عزیزان دربندشان برای چندین ماه، جلوگیری از برگزاری هر گونه مراسم، انکار مطلق، از بین بردن آثار جنایت، توجیه جنایت، دستگیری و آزار خانواده ها، محروم کردن بسیاری از خانواده ها از حقوق شهروندی، و اخیرا وارد کردن اتهامات جدید و بی پایه و اساس است، که به این وسیله سعی دارند اصولا صورت مسئله را پاک کنند.

حکومت جمهوری اسلامی ایران اینبار رئیسی را که ازاعضای موثر هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷است ،به مردم ایران تحمیل کرد و به ریاست جمهوری رساند.

رئیسی دراولین کنفرانس خبری خود درباره اتهام “جنایت علیه بشریت” به دلیل نقش او در اعدام های تابستان ۱۳۶۷، درپاسخ به خبرنگار شبکه الجزیره، در توجیه فاجعه ملی کشتار و ناپدید سازی قهری زندانیان سیاسی گفت:” تمام کارهایی که او انجام داده در “راستای حقوق بشر” بوده است و “با کسانی که دست به اقدام داعشی و ضد بشر زدند” برخورد کرده است و بابت این عملکرد باید مورد تشویق قرار گیرد”! وی در ادامه اظهارات تحریف آمیزخود، اتهام تازه ای به عزیزان ما که در دست حکومت اسیر بودند، وارد و زندانیان سیاسی و عقیدتی را در ردیف داعشی ها قرار داد.

از آنجا که حکومت جمهوری اسلامی هیچگاه خود را موظف به پاسخگویی به خانواده های جان باختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی ندانسته است، ازکلیه رسانه ها درخواست می کنیم در برگزاری یک «دادگاه رسانه ای» و پاسخ خانواده ها به اظهارات خلاف واقعیت رئیسی برای تنویر افکار عمومی وجلوگیری ازتحریف تاریخ و نشر اکاذیب توسط آمران و عاملان جنایت علیه بشریت، برای خانواده ها امکان و فرصت پاسخ گویی را فراهم کنند.

عزیزان ما با آرمان های انسانی، خواهان زندگی بهتر برای همه مردم ایران بودند، ما از رسانه ها می خواهیم به ما تریبون بدهند تا بتوانیم پاسخ اتهامات رئیسی را بدهیم و از انجا که درایران یا مجامع بین المللی فعلا امکان برگزاری دادگاه برای بررسی این فاجعه ملی را نداریم، تقاضای ما از رسانه ها این است که امکانی را فراهم کنند تا با ارائه مدارک و شواهد خود بصورت فردی، گروهی و یا حضور در میز گرد ها بتوانیم با مردم سخن بگوییم و رئیسی و رژیم جمهوری اسلامی را وادار به پاسخ گویی در قبال فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ کنیم. نزدیک به سی و دو سال است که ما دادخواهان در تلاش برای افشای این جنایت از هیچ کوششی دریغ نکرده و اینک دست یاریمان بسوی شما رسانه ها است، که طبق قانون مطبوعات و رسانه ها به ما حق بدهید تا پاسخ اتهاماتی را که رئیسی وارد کرده بدهیم و ما را در راه سخت و دشوار دادخواهی همراهی کنید.

دادخواهان خاوران
ایمیل تماس:
Email:khavarandadkhah@gmail.com
Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید