حمایت آتنا دائمی، زندانی سیاسی از اعتراضات خوزستان

 عصرنو

دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۶ ژوييه ۲۰۲۱
atena-daemi.jpg
خوزستان آب ندارد، خوزستان گرد و غبار دارد، نیزار پر از شهید و کشته دارد، خوزستان مین دارد، آوار جنگ دارد، خوزستان تبعیض دارد، تن زخمى دارد، خوزستان فاصله تا آبادانى زیاد دارد، مرز دارد، لوله‌هاى پر آب تا آن طرف هم زیاد دارد، خوزستان جان دارد اما آب ندارد. نه راستى خوزستان آب دارد اما به قیمت جان دارد، حکومت هم آب دارد آن هم به قیمت جان دارد، خوزستان جان مى‌دهد تا آب بگیرد، حکومت جان می‌گیرد تا آب دهد.

ستم بر اقوام و تبعیض و سرکوب از مشخصه‌هاى بارز این حکومت می‌باشد که هرگونه اعتراض به آن نیز همانطور که طى ۴٢ سال شاهدیم با خشونتى کم‌نظیر پاسخ داده مى‌شود، در کنار تمام اخبار تلخ و نگران کننده‌اى که این روزها باز هم از سرکوب قیام‌هاى مردم در نقاط مختلف ایران به گوش مى‌رسد و سراسر وجودم را مملو از درد می‌کند اما اتحاد باشکوه اقوام ستمدیده جهت مقابله با ظلم و تبعیض خبرى مسرت‌بخش بوده و هست آن هم براى ما زندانیانى که با انواع برچسب‌ها محکومیم به اینکه کنار مردم نباشیم و حسرت همراهى با معترضان را به دل داریم، باشد که با اتحاد بیشتر و فراگیرتر براى احقاق حقوق به‌حقمان تلاش و هرگونه استبداد و خفقان را خنثى کنیم، با وجود زندانى و در تبعید بودنم در کنارتان هستم.

آتنا دائمی / مردادماه ۱۴۰۰/ زندان لاکان رشت
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید