اتحاد سراسری بازنشستگان ایران: ازخواسته های مردم خوزستان حمایت و هر اقدام سرکوبگرانه را محکوم می کنیم!

 

مردم به پا خواسته ی خوزستان از ناکارآمدی و تبعیض به تنگ آمده اند ، سال هاست که به شرایط ناروای تخریب زیست محیطی شکایت و اعتراض داشته اند و متاسفانه نه تنها گوش شنوایی برای شنیدن شکایات به حق آنان وجود نداشته است بل که بدتر از آن با ترفندهای سیاسیِ نسبت دادن این اعتراضات به توطئه ی دشمنان، توجیهی برای سرکوب این مردم غیور و شرافتمند ساخته اند !
اهالی خوزستان این دلیر مردان و شیرزنان عرب و لُر هموطن ما همواره تمامی جان و هستی خود را در برابر تجاوز خارجی به سود استقلال و امنیت ایران به میدان آورده اند و امروز نیز با مطالبه ی آب این عنصر حیات بخش می خواهند به ستم رفته به آن‌ها پایان داده شود .
مردم خوزستان آب را برای آبادانی و توسعه و زندگانی خود می خواهند ، آب یعنی کشاورزی ، دامداری ، آب یعنی پاکی و سلامت و این همه به خاطر بی تدبیری ، ناکارآمدی و البته سود جویی و افزون طلبی صاحبان ثروت و قدرت از دست رفته است .
آنها که آب را از خوزستان ربودند تا مزارع و زیستگاه مردم خوزستان از بین برود و ساکنین مناطق بی آب ناگزیر از کوچ اجباری شوند ، جنایت کارانی هستند که جز به منافع خود به چیزی نمی اندیشند .
علاوه بر اثرات بی آبی ، مردم خوزستان از بیکاری روبه تزاید ناشی از ستم مضاعف قومیتی در رنج هستند . مردم خوزستان به ویژه  جوانان عرب به دلیل تنگ نظری های حاکم بر سیاست های مرکز – پیرامون از داشتن کار شایسته برای هر ایرانی با حقوق برابر محروم اند و خواستار داشتن کار و رفع تبعیض و نابرابری هستند .
برای مردم خوزستان هنوز هم اثرات و تبعات جنگ هشت ساله تمام نشده است. هنوز هم شاهد خرابی های جنگ اند.  وعده و وعید ها برای آبادانی و توسعه و پیشرفت این دیار جای خود را به خشگی و ویرانی هر آنچه از جنگ جان سالم به در برده بود؛ داده است. کارون خشکیده است و همه دشت های خوزستان از تشنگی له له می زند !
مردم قهرمان خوزستان بی آب ، بی نان و بیکارند و از همه بدتر دچار تبعیض ناروای قومیتی اند. سال هاست چون دیگر مردم ایران از حق آزادی بیان و اندیشه در رنج هستند و فریاد عدالت خواهی آنها با سرکوب  و زندان و شکنجه همراه بوده است .
کارگران خوزستان از هفت تپه تا مناطق قاره، از نی بر کشت و صنعت نیشکر تا کارگر جوشکار صنایع نفت در سایر مناطق در بدترین شرایط کار استثمار می شوند، حقوق کار انجام شده‌ی  آنان با تعویق درپرداخت مورد دستبرد کارفرمایان و پیمانکاران قرار می‌گیرد و دستمزد آنان کفاف معیشت حداقلی را نمی دهد .
کارگران و زحمتکشان بسیاری به خاطر اعتراض به سیاست های موجود متهم و با پرونده سازی با احکام زندان و تبعید و در کمترین حالت اخراج از کار مواجه شده اند
اینها تنها بخشی از نارضایی هایی است که موجب خیزش عمومی معترضانه مردم در خوزستان شده است و بیهوده نیست که مردم در جای جای ایران با برپایی اعتراضات خیابانی به حمایت از خوزستان قهرمان و همه ی مردم اش برخاسته اند .
ما در اتحادسراسری بازنشستگان ایران ضمن حمایت از خیزش اعتراضی به حق مردم خوزستان  از دولت و مسوولان در هرسطح مصرانه می خواهیم که:
•  به سرکوب و کشتار فرزندان ایران در سرزمین خوزستان پایان دهید و کلیه بازداشت شدگان را آزاد کنید!
•  به سلب مالکیت از زیست بوم مردم و از جمله سلب حق آبه ها در مناطق مختلف خوزستان پایان دهید !
•  از اجرای ناجوانمردانه کوچاندن هم میهمنان عرب به  مناطق دیگر  دست بردارید !
•  تبعیض ناروا و ستم ملی بر قومیت های ایران از جمله مردم شریف و آزاده عرب خوزستان را پایان دهید .
•  اقدامات نادرست در هدر دادن منابع آبی خوزستان را پایان دهید !
بی تردید هرگونه خواست و مطالبه ی مردم خوزستان خواست همه مردم ایران است . ما در اتحاد سراسری بازنشستگان چون همه مردم ایران ،حمایت بیدریغ  خود را از خواسته های برحق مردم خوزستان ادامه به هر شکل ممکن ادامه خواهیم داد.

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۳مرداد ۱۴۰۰

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید