گزارش یک بازنشسته از تجمع امروز ۲۲ فروردین، تهران مقابل مجلس

امروز تجمع اعتراضی، خوب بود جلوی مجلس شعارها مثل دفعات پیش جسورانه و شجاعانه سر داده میشد و جمعیت خوبی هم، حضور داشتند.

نیروهای امنیتی از همه نوعش، فراوان بود و فقط از دور نظاره گر .....لباس شخصی بخوان مزدورها ، اغلب جوان و مرتب درحال فیلمبرداری و انجام ماموریت!

یک شعار جدید با کوبیدن دست‌ها به هم در بالای سر «اتحاد اتحاد »بود که تکرار شد.

بعد از ‌یک ساعت ، حرکت از جلوی مجلس به سمت سازمان برنامه شروع و در آنجا هم مدتی شعار داده شد و نیروهای امنیتی یه جورایی ما را محاصره کردن و جمعیت آرام با هم حرکت و سپس متفرق شدند.

اتفاق مهم اینکه، یه خانمی که ردیف آخر جمعیت بود توسط یه پلیس مرد و دو تا زن گرفته شد ، تا داد و بیداد کرد بازنشسته ها چنان ریختند واز دست مامورین رهاش کردند که خود ماموران از این همدلی و حمایت، هاج و واج مانده بودند.

شعارهای امروز ما بازنشستگان:
نوبخت بیا پایین، بدبخت بیا پایین
دست از سر ما بر دار
 
دولت بی کفایت، نوبخت بی لیاقت

ما دیگه رای نمی دیم، از بس دروغ شنیدیم

تامین اجتماعی، عدالت عدالت
تامین اجتماعی، خجالت خجالت

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

وعده های بی حاصل، زهی خیال باطل

اندوختمون کجا رفت، به جیب زالوها رفت

مسئول بی لیاقت، نمی خوایم، نمی خوایم

این همه بی عدالتی، هرگز ندیده ملتی

همسان سازی کجا بود، دروغ تزویر ریا بود

عیدی برابر، ابقا باید گردد

منزلت، معیشت، حق مسلم ماست

اعتراض اعتراض اگه نشه، اعتصاب

کشوری، لشگری، تامین اجتماعی، اتحاد اتحاد

کشتی بازنشسته، چرا به گل نشسته؟!


شورای بازنشستگان ایران
@Shbazneshasteganir
Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید