براساس تقویم سازمان ملل متحد، دهم اکتبر که امسال مصادف شده با ۱۹ مهر، روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نام‌گذاری شده است. سازمان عفو بین‌الملل مجازات اعدام را «سلب و نقض اساسی و بازگشت‌ناپذیر حقوق بشر» تعریف کرده است. این تعریف می‌تواند یادآور ناممکن بودن بازپس‌گیری حکم در صورت اجرای آن باشد.

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، مجموعه‌‌ای از کارتون‌های منتشرشده در زمانه درباره اعدام و مبارزه با آن در زیر بازنشر می‌شود:

این بار نوبت دراویش بود، طرحی از: اسد بیناخواهی

در ایران، با وجود افزایش آگاهی‌ها و تولید محتوای بیشتر درباره ضرورت مبارزه با اعدام، همچنان موافقان با این رویه که مجازات متهمان به جرم‌هایی همچون قتل یا تجاوز باید مرگ باشد، قابل توجه است:

احکام سنگین برای معترضان بازداشتی آبان‌ ۹۸ – طرحی از: ایمان رضایی