زندان ارومیه؛ خطر اجرای حکم قطع دست سه زندانی / متن کامل دادنامه و رای دیوان

    خبرگزاری هرانا

     ۱۳۹۹/۰۶/۲۸

سه زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه در خطر اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست قرار دارند. این شهروندان سال گذشته توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی محکوم شدند. این حکم تیرماه امسال در دیوان عالی کشور تایید شده است. صدور این حکم در حالی است که یکی از متهمان این پرونده در دفاعیات خود اعترافاتش را تحت فشار و شکنجه اعلام کرده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌ها در زندان تهران بزرگ در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است. متن کامل دادنامه و رای دیوان عالی کشور در ادامه آمده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه در خطر اجرای حکم قطع دست قرار دارند.

هادی رستمی، مهدی شرفیان هفت چشمه و مهدی شاهیوند در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۹۸ توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان آذربایجان غربی به دادرسی لطف زارع و مستشاری حسین محسنی از بابت اتهام “چهار فقره سرقت حدی” به قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند، رد مال و ضبط اموال محکوم شده اند.

دادگاه این افراد در تاریخ ۲ آبان سال گذشته در این شعبه برگزار شد.

صدور این رای در حالی است که تنها یکی از شکات پرونده درخواست صدور حکم حد اسلامی را کرده است.

هادی رستمی که تا نیمه اول اسفند ۱۳۹۵ در زندان تهران بزرگ محکومیت پیشین خود را می‌گذارند، در بازجویی مجدد در شهرستان ارومیه سرقت‌های صورت گرفته در شهرستان بندر انزلی در آن سال را نیز بر عهده گرفته است. او در دفاعیات خود در دادگاه علت این امر را فشار و شکنجه در جریان بازجویی بیان کرده است. وی همچنین اظهار داشته است که به آن دلیل به انجام سرقت‌های صورت گرفته در اردبیل اعتراف کرده است که از گفتن حقیقت می‌ترسیده است.

دادگاه برای صدور این احکام به اقاریر متهمان در زمان بازداشت و آنتن دهی تلفن همراه در زمان وقوع جرم استناد کرده است.

این حکم نهایتا در تاریخ ۲۱ تیرماه امسال توسط شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی شوشتری و مستشاری علی اکبر بنائی راد تایید شد و اخیرا برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده است.

هادی رستمی، فرزند ناصر متولد ۱۳۶۵، متاهل و اهل شهرستان مهران واقع در استان ایلام است.

مهدی شاهیوند، فرزند علی، متولد ۱۳۵۷ و اهل استان لرستان است.

مهدی شرفیان هفت چشمه، فرزند محب علی، متولد ۱۳۶۲ و اهل خرم آباد است.

متن کامل دادنامه در ادامه می آید (نقطه چین ها در متن قسمت های ناخوانای اسناد یا تلاش هرانا برای حفظ حریم خصوصی افراد است):

شعبه ۱ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی

شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۴۴۹۷۶۰۰۲۲۸

تاریخ تنظیم: ۲۸/۰۸/۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶۰۹۹۸۴۴۱۵۱۰۰۴۰۰۳

شماره بایگانی شعبه: ۹۷۰۰۳۴

پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۴۴۱۵۱۰۰۴۰۰۳ شعبه ۱ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی

شکایت:

۱. آقای کاظم عابدی فرزند رسول با وکالت آقای حمیدرضا نویدقشلاق فرزند مرادعلی

۲. آقای بابک نجفی نژاد فرزند غلامحسن به نشانی گیلان، بندر انزلی، …

۳. آقای جابر بهرام نژاد فرزند خسرو به نشانی استان اردبیل – شهرستان اردبیل….

۴. آقای غضنفر تقی زاده حمیدآباد فرزند عیسی به نشانی اردبیل …..

۵. آقای مختار سعید فرزند ضروت به نشانی اردبیل …

۶. آقای مصطفی قهرمانیان فرزند مهدی به نشانی اردبیل…..

۷. آقای مرتضی خجسته اسدی فرزند رمضان به نشانی گیلان بندر انزلی …..

۸. آقای تقی نژاد صالحی ……. فرزند لطفعلی به نشانی استان گیلان شهرستان بندرعباس ………

۹. خانم فرشته ………. فرزند داود به نشانی گیلان بندرانزلی …..

۱۰. آقای ………………….. فرزند محمدهاشم به نشانی اردبیل …..

۱۱. آقای محمدحسین سلیمی ابریکوه فرزند گل حسین به نشانی اردبیل ……..

۱۲. آقای کمیل جبار فتاحی فرزند داود به نشانی آذربایجان غربی ارومیه ……….

۱۳. آقای هدایت الله ….. فرزند عطا الله به نشانی آذربایجان غربی، ارومیه ……..

۱۴. آقای میرحسین فاطمی حیدرآباد فرزند میرعبدالله به نشانی آذربایجان غربی ارومیه ….

۱۵. آقای عبدالحسین روح نواز اصل معجز فرزند غلامحسین به نشانی اردبیل  ……..

۱۶. آفاق …….. فرزند عسگر به نشانی اردبیل شهرستان اردبیل  ……

۱۷. بهروز ….. فرزند عسگر به نشانی اردبیل…

۱۸. آقای وحید شکیبایی فرزند مرتضی به نشانی استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، ………….

۱۹. آقای شایان لطفی……. فرزند داود به نشانی ادبیل، شهرستان اردبیل، شهر اردبیل، …………..

۲۰. آقای رضا رجب پور مقدم فرزند سیروس به نشانی گیلان بندرانزلی ……….

۲۱ خانم ام کلثوم فرید افشار فرزند غلامحسین به نشانی گیلان بندر انزلی …………….

۲۲. آقای غلامرضا پور جمشیدیان فرزند غلامحسین به نشانی گیلان بندر انزلی ……

۲۳. آقای رضا شکری فرزند محمد رضا به نشانی استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه،….

۲۴. آقای …. قاسمی فرزند فرامرز به نشانی آذربایجان غربی ارومیه  ………

۲۵. آقای مرتضی سبحانی فرزند مهدی به نشانی ارومیه …………..

۲۶. آقای عیسی نجفی …. فرزند محمد علی به نشانی استان آذربایجان غربی – ارومیه-……

۲۷. آقای فرشاد اصلانی آبگنه فرزند محمدرضا به نشانی آذربایجان غربی ارومیه ….

متهمین :

۱. آقای مهدی شرفیان هفت چشمه فرزند محب علی با وکالت آقای ……………… به نشانی استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه، شهر ارومیه خیابان خرمشهر خیابان شهید مطهری…………. و آقای توحید علی…. فرزند رضا به نشانی استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه شهر ارومیه ……….

۲. آقای هادی رستمی، فرزند ناصر به نشانی استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه ارومیه زندان مرکزی ارومیه

۳. آقای مهدی شاهیوند، فرزند علی به نشانی لرستان درا آباد بخش….. …..

اتهام ها: ۱شرفیان – ح: مشارکت در سرقت شبانه از منازل شکات بنامان ۱ رضا رجب پور ۲. بابک نجفی نژاد ۳. ام الکلثوم فرید افشار ۴. کاظم عابدی ۵. تقی نژاد صالحی ۶. غلامرضا پور جمشیدیان ۷ فرشته شیری پور ۸. مرتضی خجسته مشارکت در سرقت شبانه منازل شکات بنامان ۱. آفاق قدیمی ۲. مختار سعید ۳.غضنفر تقی نژاد ۴. محمد حسین سلیمی ۵. محمدتقی …… ۶.عبدالحسین روح نوار ۷. جابر بهرام نژاد ۸. مصطفی قهرمانیان

۲ هادی د – معاونت در سرقت تعزیری شبانه موضوع شکات  میرحسین فاطمی، هدایت الله انتظار. کمیل جبار فتاحی، وحید شکیبایی همگی از شهرستان ارومیه و مشارکت در سرقتهای شبانه از منازل در شهرستان ارومیه موضوع شکایت بانو آفاق قدیمی، آقایان مختار سعید، غضنفر تقی زاده، محمدحسین سلیمی، محمدتقی اسحقی، عبدالحسین روح نوار، جابر بهرام نژاد، مصطفی قهرمانیان، شایان ….. و بهروز پور زاهدان

۳……..- الف: مشارکت در سرقت از منازل شکات بنامان ۱- هدایت الله انتظار ۲- سعید قاسمی ۳ وحید شکیبایی همگی ساکن شهر ارومیه ب: معاونت در سرقتهای شبانه از منازل شکات بنامان ۱. هدایت اله انتظاری ۲. کمیل ……. فتاحی ۳ – رضا …….مرتضی سبحانی ۵- عیسی ….. و همگی ساکن ارومیه

هادی ب – معاونت در سرقت شبانه از منازل در همان شهرستان موضوع شکایت بانوان و آقایان……. صالحی غلامرضا پور جمشیدیان، فرشته شیری پور، مرتضی خجسته و ح – مشارکت در سرقت شبانه از …….. و مشارکت در سرقت تعزیری شبانه از منازل موضوع شکایت رضا شکری مرتضی سبحانی، فرشاد اصلانی، عیسی …..

۵ هادی الف مشارکت در سه فقره سرقت ….. از منازل در شهرستان بندر انزلی موضوع شکایت آقایان رضا رجب پور ………نجفی نژاد و کاظم عابدی که وکیل تعینی شاکی …… آقای حمیدرضا نوید افشار می باشد.

۶- شاهیوند د: مشارکت در سرقت شبانه از منازل شکات بنامان  ۱. رضا رجب پور ۲. بابک نجفی نژاد ۳……….۴. کاظم عابدی ۵. تقی نژادصالحی ۶. غلامرضا پورجمشیدیان ۷. فرشته شیری پور ۸. مرتضی خجسته

۷. شاهیوند – الف: مشارکت در سرقت شبانه از منزل شکات بنامان ۱- میر……. فاطمی ۲.بابک … نژاد ۳. رضا شکری ۴. …. شکیبایی ۵. مرتضی صبحانی ۶. عیسی نجفی همگی ساکن ارومیه ب: مباشرت در سرقت شبانه از منزل شکات بنامان ۱. هدایت الله انتظاری ۲. کمیل جبار فتاحی همگی ساکن ارومیه ج : معاونت در سرقت شبانه از منزل شاکی بنام فرشاد اصلانی ساکن ارومیه

۸ شاهیوند ه : مشارکت در سرقت شبانه از منازل شکات بنامان ۱- افاق ….. ۲. مختار سعید ۳- غضنفر تقی زاده …….۴ محمدحسین….. ۵. ……….۶. عبدالحسین روح نوار ۷…. بهرام نژاد ۸. مصطفی قهرمانیان ۹ شایان ……… ۱۰. بهروز پورزاهدان

به تاریخ  ۲/۸/۹۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی به ….. امضاء کنندگان ذیل تشکیل پرونده کلاسه فوق تحت نظر است دادگاه با ملاحظه جامع اوراق و محتویات پرونده پس از مشاوره ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر وجدان و شرف خویش یه شرح ….. مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص اتهام متهم ردیف اول: هادی رستمی فرزند ناصر متولد ۱۹/۱۰/۱۳۶۵ با کد ملی ۴۶۰۱….. متاهل دارای دو فرزند دارای سوابق کیفری متعدد در خصوص سرقت. اهل استان ایلام شهرستان مهران با وکالت آقای سید احسان …… مبنی بر الف – مشارکت در سه فقره سرقت حدی از منازل در شهرستان بندر انزلی موضوع شکایت آقایان رضا رجب پور مقدم و بابک نجفی نژاد و کاظم عابدی که وکیل تعییتی شاکی …… آقای حمیدرضا نوید افشار می باشد و ب –معاونت در سرقت شبانه از منازل در همان شهرستان موضوع شکایت بانوان و آقایان ………….فرید افشار، تقی نژاد صالحی، غلامرضا پور جمشیدیان، فرشته شیری پور، مرتضی خجسته و ح – مشارکت در سرقت شبانه از نوع حدی از منزل سعید قاسمی و مشارکت در سرقت تعزیری شبانه از منازل موضوع شکایت رضا شکری، مرتضی سبحانی، فرشاد اصلانی، عیسی نجفی و د – معاونت در سرقت تعزیری شبانه موضوع شکایت میر حسین فاطمی، هدایت الله انتظار، کمیل …. فتاحی و وحید ….. همگی از شهرستان ارومیه و ه – مشارکت در سرقتهای شبانه از منازل در شهرستان ارومیه موضوع شکایت بانو آفاق …. و آقایان مختار سعید، غضنفر تقی نژاد، محمد حسین …، محمدتقی ……، عبدالحسین روح نواز، جابر بهرام نژاد، مصطفی قهرمانیان، شایان لطفی و بهروز پور زاهدان و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم مهدی شاهیوند فرزند علی متولد ۱/۱/۱۳۵۷ کد ملی ۶۱۳۰۰…. اهل لرستان با وکالت امید دادگستر مبنی بر الف : مشارکت در سرقت شبانه از منزل شکات بنامان ۱. میرحسین فاطمی ۲. سعید قاسمی ۳. رضا شکری ۴. وحید ….. ۵. مرتضی سبحانی ۶. عیسی نجفی همگی ساکن ارومیه پ: مباشرت در سرقت شبانه از منزل شکات بنامان ۱. هدایت اله انتظار ۲. کمیل جبار فناحی همگی ساکن ارومیه ج: معاونت در سرقت شبانه از منزل شاکی بنام فرشاد اصلانی   ساکن ارومیه و د : مشارکت در سرقت شبانه از منازل شکات بنامان ۱. رضا رجب پور مقدم ۲. بابک نجفی نژاد ۳. ام کلثوم فریدافشار ۴ کاظم عابدی ۵.تقی نژادصالحی ۶.غلامرضا پور جمشیدیان ۷. فرشته شیری پور ۸ مرتضی خجسته ه – مشارکت در سرقت شبانه از منازل شکات بنامان ۱- افاق قدیمی ۲- مختار سعید ۳- غضنفر تقی زاده حمیدآباد ۴. محمدحسین سلیمی ۵- محمدتقی اسحاقی ۶- عبدالحسین روح نواز ۷- جابر بهرام نژاد ۸- مصطفی قهرمانیان ۹ – شایان لطفی چات قید ۱۰- بهروز پورزاهدان همگی اهل و ساکن شهر اردبیل و همچنین در خصوص اتهام متهم ردیف سوم: مهدی شرفیان هفت چشمه فرزند محبعلی متولد ۱۳۶۲ کد ملی ۴۱۹۹۶۸… اهل خرم آباد با وکالت توحید علی بابا وند مبنی بر: الف: مشارکت در سرقت از منازل شکات بنامان ۱- میرحسین فاطمی ۲-سعید قاسمی ۳-وحید شکیبائی همگی ساکن شهر ارومیه ب: معاونت در سرقتهای شبانه از منازل شکات بنامان۱ هدایت اله انتظار ۲.کمیل جبار فتاحی ۳رضا شکری۴. مرتضی سبحانی ۵. عیسی نجفی و همگی ساکن ارومیه ج: مشارکت در سرقت شبانه از منازل شکات بنامان ۱ رضا رجب پور مقدم ۲. بابک نجفی نژاد ۳ ام الکلثوم فرید افشار ۴. کاظم عابدی ۵ تقی نژادصالحی ۶ غلامرضا پور جمشیدیان ۷. فرشته شیری پور، ۸ مرتضی خجسته د: مشارکت در سرقت شبانه منازل شکات بنامان ۱- آفاق قدیمی ۲- مختار سعید ۳- غضنفر تقی زاده حیدر آباد ۴- محمدحسین سلیمی ۵- محمدتقی اسحقی ۶-عبدالحسین روح نواز ۷- جابر بهرام نژاد ۸- مصطفی قهرمانیان بدین اجمال که متهم ردیف اول هادی رستمی حسب اوراق و محتویات پرونده از سارقین سابقه دار و سیار در سطح کشور می باشد و از این رو دارای سوابق کیفری متعددی نیز است با مراحعه به مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند که این دو در آن موقع مشغول کار در بخش ساختمان سازی (آرماتور بندی) بودند، از آنها میخواهد کار سخت مزبور را رها کنند و با وی به امر سرقت بپردازند تا در کوتاهترین زمان ممکن پول و ثروت هنگفت بدست آوردند که تحریک و وسوسه او در این دو نفر موثر واقع شده و ایشان با پیشنهاد وی موافقت می کنند متهم هادی رستمی پس از پیدا کردن شریک و همراه خود در سرقت به منظور ایجاد پوشش و گذر از ایست و بازرسی های متعدد در طول مسیرهای مختلف همسر و دو فرزند خود را نیز با خود همراه کرده بطوری که وی به همراه اهل بیت خویش در خودروی زانتیا نشسته و مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند با خودروی پراید متعلق به همسر مهدی شرفیان و به منظور مشارکت در سرقتهای طراحی شده هادی رستمی به اتفاق وی ابتدا به استان گیلان شهر بندر انزلی عزیمت ابتدا محلی را برای اسکان خویش تهیه و اجاره کرده پس از کمی استراحت حوالی عصر (غروب) در سطح شهر پرسه زده پس از شناسایی منازل خالی از سکنه، در فرصت بدست آمده وارد منازل شده اقدام به سرقت کرده سپس به سمت محل استقرار مراجعت بوسیله دیلم در اختیار اقدام به تخریب گاوصندوقهای مسروقه از برخی از منازل مورد دستبرد و استخراج وجوه نقد و طلاجات موجود و سایر اموال مسروقه در آن کرده فیمابین خود تقسیم پس از یکی دو روز استقرار در شهر بندر انزلی و به منظور اینکه احتمال شناسایی شدن و لو رفتن خود را می دادند، از آن شهر به اردبیل عزیمت باز به همان وصف محلی را برای استقرار و استراحت اجاره، همسر و فرزندان هادی رستمی در آن …. و ایشان به اتفاق هم نسبت به شناسایی منازل خالی از سکنه و سرقت از آنها و تقسیم اموال مسروقه اقدام می کردند که این بار نیز پس از چند روز کوتاه استقرار در اردبیل به سمت ارومیه حرکت و در این بار دو تا اتاق در یکی از هتلهای شهر ارومیه اجاره کرده پس از کمی استراحت به سطح شهر رفته اقدام به شناسایی منازل مسکونی خالی از سکنه کرده و پس از چندین سرقت منزل متعاقبا در راستای لو نرفتن ارومیه را ترک و به سمت محل زندگی خویش در تهران و ورامین عزیمت می کنند در این مرحله هادی رستمی برای متهم مهدی شاهیوند خودروی پژو خریداری می کند لیکن پس از چند روز معلوم می شود خودروی موصوف دارای ایراد و اشکال قانونی بوده که بلافاصله وی آن را از شاهیوند پس می گیرد. متهمین پس از چند روز استراحت در محل سکونت خود بار دیگر عزم خود را در انجام سرقتهای دیگر از شهرهای مذکور جزم کرده مجددا و دقیقا مشابه شرح حال موصوف ابتدا به شهر بندر انزلی رفته و اقدام به سرقت از چند منزل دیگر می‌کنند سپس به اردبیل رفته و پس از انجام سرقتهای مدنظر مجددا به ارومیه آمده که در حال سرقت در یکی از محلات شهر ارومیه که از قضا در مرحله اول حضور خویش در ارومیه از یکی از منازل شهروندان ارومیه واقع در همان محل مرتکب سرقت حدی شده بودند. شناسایی ابتدا هادی رستمی در نزدیکی محل و پس از اندکی فرار و مقاومت دستگیر و سپس در حوالی هتل محل استقرار ایشان مهدی شرفیان دستگیر و در نیمه های شب (حوالی ساعت ۳۰/۲ بامداد) متهم مهدی شاهیوند که با تیز چنگی هر چه تمام موفق به فرار از تعقیب و گریز مامورین در سطح شهر شده و نصف شب خود را به ترمینال شهرستان ارومیه رسانده و با گرفتن خودروی سواری دربست در حال عزیمت به شهر تبریز بوده، با هماهنگی ماموین اقدام کننده با فرماندهی ایست و بازرسی مستقر در جاده شهید کلانتری (ارومیه به تبریز) وی نیز شناسایی و دستگیر می شود. پس از دستگیری هر سه متهم و برغم …. تمامی اقدامات ممکن و لازم اموال مسروقه که عموما طلاجات و وجوه نقد و البته در برخی موارد کالاهای دیگر نیز مورد سرقت واقع شده اند، آنها را از شناساسس و دسترسی قانونی خارج ساخته اند. پس از دستگیری متهمین با توجه به اینکه متهم هادی رستمی دارای سوابق متعدد سرقت در سطح کشور می باشد و یک سارق کاملا حرفه ای محسوب می شود ضمن اینکه در خصوص ارتکاب سرقتهای متعدد به شرح موصوف و اظهارات متناقض زیادی بیان کرده است، ب دادن آموزش و تعلیمات لازم و تلقین به دو متهم دیگر که در این پرونده گوش به فرمان هادی رستمی بودند سعی داشته اند که تا می توانند حقایق اشکار نشود و یا حتی المقدور با مهندسی موضوع سعی داشتند مامورین و مقامات قضایی را گمراه کنند به نحوی که در هر مرحله از مراحل متعدد تحقیقات مقدماتی چه در نزد ضابطین دادگستری مستقر در شهرهای بندر انزلی، اردبیل و ارومیه و نزد مقامات تحقیق مستقر در دادسراهای شهرستانهای مذکور اظهارات متفاوت و متناقض زیادی بیان کرده اند مثلا با علم به مجازات قانونی سرقت حدی در سرقت حدی موضوع شکایت سعید قاسمی از شهر ارومیه هر سه متهم با اطلاع از اینکه شاکی ایشان در این موضوع درخواست اجرای حد سرقت ندارد به صراحت و مکررا ارتکاب سرقت از منزل مشارالیه را تایید و تصدیق کرده اند، لیکن در مقابل سایر سرقتهای ارتکابی به ویژه سرقتهای حدی به وقوع پیوسته در شهرستان بندر انزلی گاها اصل موضوع ارتکاب جرم را منکر شده اند یا اعلام داشته اند در یکی از موارد سرقت حدی کلید گاو صندوق با چسب یه پشت آن چسبانده شده بود و در جای دیگر گفته اند در این سرقت کلید گاو صندوقها زیر موکت بوده و آن را برداشته و با کلید گاوصندوق را گشوده اند و یا در مورد دیگر گفته اند پس از تخریب گاو صندوق هیچ اموالی داخل آن موجود نبوده است!!! علی ایحال دادگاه با توجه به تحقیقات جامع و گسترده معمول به و نظر به گزارشهای موثق و مورد اعتماد ضابطین قضایی مستقر در شهرهای مذکور و یافته های علمی و فنی مربوط به فعالیت ( آنتن دهی موبایل هر سه متهم در زمان ارتکاب سرقتهای شهرستان اردبیل و با توجه به مثبت بودن آزمایش اثر انگشت بر جای مانده از یکی از منازل مورد دستبرد متهمین منزل سعید مختار که متعلق به متهم مهدی شرفیان بوده است و با توجه به اینکه یکی از ساکنین آپارتمان واقع در اردبیل که تصویر متهم هادی رستمی را در زمان زدن زنگ آیفون واحدهای آپارتمان که از یکی از واحدها اقدام به سرقت کرده اند، دیده است و با توجه به شکایت تهداد ۲۷ نفر از شاکیان و درخواست اجرای حد از طرف سه تن از شاکیان ساکن بندر انزلی و صرف نظر از اینکه یکی از شاکیان پرونده بنام سعید قاسمی که سرقت از منزل وی نیز با توجه به اینکه متهمین با هتک حرز (گاو صندوق) مبادرت به سرقت مقداری زیادی طلاجات و وجوه نقد از داخل آن نموده اند، اظهار داشت که خواهان اجرای حد در مورد متهمین نیسست که این اظهار ایشان تاثیری در حدی بودن سرقت مربوطه ندارد چرا که درخواست اجرای حد یا عدم آن از شرایط سرقت حدی موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی نمی باشد و با توجه به اظهارات و اقاریر متهمان به این شرح: ۱. متهم مهدی شاهیوند در اولین اظهارات خود نزد ضابطین دادگستری مستقر در ارومیه که در مقام اجرای مفاد نیابت واصله از دادسرای اردبیل از وی تحقیق شده است، منکر هرگونه سرقت در شهرستان اردبیل شده و اظهار داشته که فقط یک بار به اردبیل رفته است و هم چنین بیان داشته که هادی رستمی با ما نیامده بود (ص ۲۴ جلد اول پرونده) این در حالی است که این اظهار متهم کذب است چرا که وی بعدا به شرح آتی به ارتکاب چندین فقره سرقت در شهر اردبیل و دو بار عزیمت به آن شهر و حضور هادی رستمی به اتفاق وی در آن شهر اذعان کرده است. ۲- متهم هادی رستمی نیز ابتدا منکر رفتن به شهر اردبیل شده است و گفته دوستانم (شاهیوند و شرفیان) در اردبیل سرقت کرده اند (ص ۲۵ جلد۱) این در حالی است که وی در جلسه رسیدگی این دادگاه در وقت مقرر سرانجام به رفتن به اردبیل اقرار کرده است. ۳- متهم مهدی شرفیان هم  همانند مشارالیه بدوا منکر سرقت در اردبیل شده است ولی وی در حضور ضابطین دادگستری مستقر در اردبیل به این موضوع اقرار کرده است. (ص ۳۲) و متهم مهدی شاهیوند هم به شرح برگ ۳۳ پرونده همانند وی به این موضوع اقرار کرده است و هر دو بیان داشته اند که در سرقتها فقط هادی رستمی وارد منازل می شد و ایشان نگهبان و راننده بوده اند ۴ – به شرح برگ ۵۳ پرونده متهم مهدی شرفیان ضمن اقرار به سرقت از منازل یکی از شکات بنام مصطفی قهرمان نیا، اظهار داشته که در این سرقت فقط هادی رستمی وارد منزل شده است و وی راننده بوده است. ۵- متهم مهدی شاهیوند نیز به شرح برگ ۵۴ پرونده به همین نحو اقرار کرده است و نقش خود را نگهبانی و مراقبت از محل اعلام کرده است همینطور به شرح اوراق شماره ۷۳، ۷۴، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۲۸ و ۱۲۸ پرونده متهمان مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به ترتیب در خصوص ارتکاب سرقت از منزل: عبدالحسین روح نواز، جابر بهران نژاد و محمدحسین سلیمی اقرار کرده و این بار نیز خود را به عنوان راننده و مراقب معرفی و هادی رستمی را مباشر در این سرقت معرفی کرده اند ۶- حسب صورتجلسه تنظیمی ضابطین موضوع برگ ۱۴۶ پرونده اثر انگشت متهم مهدی شرفیان از منزل شاکی شایان لطفی کشف و ضبط شده است که این موضوع نشان میدهد وی در این سرقت عملیت اجرایی سرقت را با مشارکت متهمان دیگر انجام داده است. ۷- برابر گزارش انتظامی استان اردبیل (برگ۱۴۸)مشخص شده که در زمان وقوع سرقت از منازل شکات ساکن اردبیل تلفن همراه هر سه متهم پرونده در شهر اردبیل و به ویژه در محدوده محلهای مورد دستبرد آنها فعال بوده است. ۷- تمامی سرقتهای ارتکابی متهمین در بندر انزلی و اردبیل پس از معرفی آنها توسط متهمین توسط ایشان نحوه ارتکاب سرقت بازسازی و مستند سازی شده است. ۸- به شرح اوراق شماره ۱۵۶، ۱۶۴، ۱۶۰ پرونده متهمان شاهیوند و شرفیان به سرقتهای خود در شهر اردبیل اقرار کرده اند ۹- متهم مهدی شاهیوند در حضور بازپرس شهرستان اردبیل ضمن اقرار مجدد به ارتکاب سرقتهای موضوع پرونده به تهدید و تطمیع شدن وی و متهم دیگر شاهیوند توسط هادی رستمی در داخل زندان اذعان کرده است (برگ ۱۶۷ پرونده) ۱۰- هادی رستمی در تحقیقات اولیه به عمل آمده از وی در بازپرسی اردبیل منکر ارتکاب سرقت در شهر اردبیل شده و اعلام داشته فقط یک سرقت در ارومیه انجام داده است که این بیان کاملا با اظهارات دیگر وی که از جمله در آنها به ارتکاب سه فقره سرقت در ارومیه اقرار کرده است متناقض می باشد. وی به شرح برگ ۱۸۰ پرونده در خصوص علت بیان اظهاراتی از ناحیه دو متهم دیگر پرونده که عموما علیه وی میباشد بیان داشته: “چون من در ارومیه از شکات خود رضایت گرفته ام…. به این دلیل علیه من جبهه گرفته اند این در حالی است که وی تاکنون از هیچ یک از شکات پرونده رضایتی اخذ نکرده است. وی همچنین در این مرحله بیان داشته: آنها (شاهیوند و شرفیان) قبل از من به بندر انزلی رفته و سرقت کرده اند که این اظهار وی کاملا خلاف واقع است چرا که متهمان شاهیوند و شرفیان به تحریک و تطمیع هادی رستمی به منظور گمراه کردن مامورین تعقیب و ایجاد حاشیه و اخلال در روند تحقیقات و اثبات بزهکاری خویش حسب صورتجلسه موضوع برگ ۱۸۵ پرونده در داخل زندان اردبیل اقدام به خود زنی کرده است. ۱۲- یکی از شکات ساکن شهر اردبیل بنام جابر بهرام نژاد هادی رستمی را کمی قبل از سرقت از منزل وی در همان اطراف مشاهده کرده است. (برگ ۱۸۷) ۱۳- به موجب صورتجلسه موضوع برگ ۱۸۸ پرونده متهم هادی رستمی با آگاهی و نگرانی که از وضعیت خود در این پرونده داشته، تلاش زیادی داشته تا با تلقین نسبت به دو متهم دیگر پرونده از آنها خواسته بود که وی را فقط مالخر ایشان در این سرقتها معرفی کنند (برگ ۱۸۸ پرونده) ۱۴- به موجب برگ شماره ۱۹۱ پرونده سوابق کیفری متهم هادی رستمی احصاء شده است. ۱۵- به موجب اوراق شماره ۲۹۴،۲۶۷، ۲۶۶، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۲۰، ۲۱۹ و ۲۹۵ پرونده متهمان شرفیان و شاهیوند به ارتکاب سرقت از منازل غضنفر تقی زاده، آفاق قدیمی، محمد تقی اسحقی و بهروز پور زاهدان در شهر اردبیل اقرار کرده و ارزش ریالی اموال مسروقه در شهر اردبیل به شرح برگ ۳۱۹ پرونده مشخص و منعکس شده است. ۱۶ – به موجب صورتجلسه موضوع برگ ۴۵۵ پرونده تصاویر سارقین پرونده به اتهام سرقت از منزل شخصی خجسته در شهر بندر انزلی توسط دوربین مداربسته مشرف به محل سرقت ثبت و ضبط شده است. ۱۷ – هر سه متهم در بدو تحقیقات به عمل آمده از آنها به شرح اوراق شماره ۴۷۷ و ۴۷۹ و ۴۸۰ و ۴۸۱ و ۴۸۲ و ۴۸۳ پرونده به سرقت از منزل : فرشته شیری پور، رجب پور مقدم، ام کلثوم فرید افشار، کاظم عابدی، بابک نجفی نژاد، تقی نژاد صالحی و غلام رضا پور جمشیدی در شهر بندر انزلی اقرار کرده اند. این در حالی است که سه فقره از سرقت های شهر بندر انزلی سرقت گاو صندوق از منزل است که متهم شاهیوند به تنهایی قادر به انجام آنها نبوده است و این موضوع در تحقیقات بعدی و حسب اظهارات اخیر متهمان شاهیوند و شرقیان تایید شد، چرا که این دو متهم متعاقبا اظهار داشتند که اظهارات اولیه آنها در مورد سرقت های بندر انزلی ناشی از مبتدی بودن خویش در امر سرقت و تلقین های متهم هادی رستمی بوده است. ۱۸ – به موجب برگ ۴۸۴ پرونده هادی رستمی به معاونت در سرقت از منزل مرتضی خجسته با مباشرت دو تن از همدستان خود به اسامی حسن و فرهاد قرار کرده است. این در حالی است که عکس های وی و متهم دیگر پرونده بنام شرفیان توسط دوربین مداربسته در محل سرقت ثبت و ضبط شده است در این موضوع کذب بودن این ادعای متهم هادی رستمی را اثبات می کند. در عین حال او به موجب برگ ۴۸۷ پرونده به هفت فقره سرقت با همان شرح اخیرالذکر با همدستی متهمان دیگر این پرونده اقرار کرده است. ۱۹ – به موجب اوراق شماره ی ۵۱۰ به بعد پرونده تمامی هفت فقره سرقت متهمین در شهر بندر انزلی توسط ایشان بازسازی و مستند سازی شده است. ۲۰- متهمان شاهینوند و شرقیان در حضور بازپرس اداره  بندر انزلی به سرقت های ارتکابی در شهر بندر انزلی اقرار کرده اند. لیکن گفته اند که هادی رستمی فقط در سه فقره سرقت با آنها همراه بوده است. این در حالی است که خود متهم هادی رستمی به شرح اخیر الذکر به حضور خود در هفت فقره سرقت در بندر انزلی اقرار کرده و از قضا در بازسازی آنها نیز مشارکت و حضور داشته است (اوراق شماره ۵۲۴ و ۵۲۸ پرونده) ۲۱- متهم هادی رستمی به شرح برگ بازجویی موضوع برگ ۵۳۲  پرونده در حضور بازپرس شهرستان بندر انزلی بدوا به ورود به منازل و سرقت اقرار کرده لاکی متعاقبا اعلام کرده که در سرقت ها من وارد منازل نمی شدم و در خصوص سرقت های بندر انزلی صرفا نقش معاونت در جرم را پذیرفته و به یک مورد سرقت در همان شهر در منزل شاکی خجسته در سال ۱۳۹۵ به همراه دو نفر دیگر از دوستانش حسن و فرهاد اقرار کرده است. این در حالی است که وی در جای دیگر اظهار داشته که در طول سال ۱۳۹۵ (تا نیمه اول اسفند ماه) در زندان فشافویه تهران تحمل حبس میکرده است. لاکن وی پس از انتقال مجدد به ارومیه به شرح برگ ۵۵۱ پرونده تعداد سرقتهای ارتکابی خود را هشت فقره اعلام کرده و قبول کرده که وارد منازل هم میشده و در سرقت گاو صندوق ها کمک کرده است. متهم شرفیان نیز به شرح برگ ۵۵۵ پرونده گفته هر سه نفر گاو صندوق را بیرون آوردیم ولی در همه اینها هادی رستمی بیرون می ماند که این قسمت از اظهارات وی منطبق با واقع نیست چرا که حداقل خود متهم به حضورش در منازل به هنگام برخی گاو صندوق ها اقرار کرده است. متهم شاهیوند هم اظهارات مشابهی را بیان کرده است (برگ ۵۵۹ پرونده) صحنه مربوط به سرقت از پرونده از منزل سعید قاسمی در ارومیه توسط دوربین مدار بسته مستقر در محل ثبت و ضبط شده و تصاویر تهیه شده با مشخصات متهمین مطابقت داشته است (برگ ۵۹۴) متهم هادی رستمی بلافاصله پس از دستگیری در اطراف منزل فوق علت حضور در آن محل را خرید مواد مخدر (تریاک) اعلام کرده است (برگ ۵۷۹) که این ادعا کاملا کذب و واهی است و نشان می دهد متهم مشابه موارد متعدد دیگر سعی در بیان موضوعات کذب به منظور فرار از مجازات جرایم ارتکابی دارد.متهمان شاهیوند و شرقیان به شرح اوراق شماره ۵۸۳ و ۵۸۸ به سرقت از منزل سعید قاسمی اقرار کرده اند لیکن متهم رستمی به شرح برگ ۵۹۱ گفته فقط یک فقره سرقت در ارومیه انجام داده است که این ادعا هم حداقل با توجه به اظهارات دیگر وی و پذیرش ارتکاب چندین سرقت توسط وی در ارومیه کذب محض می باشد در بازرسی از خودروی متهم هادی رستمی ۴ عدد دستکش و یک عدد قلم فلزی بزرگ (تالیور) مخصوص گشودن درب منازل کشف شده است (برگ ۵۹۳) که این موضوع نشان می دهد وی در ورود به منازل محل سرقت و گشودن درب منازل با دیلم مذکور نقش آفرینی داشته است بنابر دلایل فنی حاصله، سیم کارت تلفن همراه هر سه متهم در اطراف منزل سعید قاسمی در ارومیه فعال بوده است. متهمان هادی رستمی و مهدی شاهیوند در حضور بازپرس دادسرای ارومیه به سرقت از منزل سعید قاسمی در ارومیه فعال بوده است متهمان هادی رستمی و مهدی شاهیوند در حضور بازپرس دادسرای ارومیه به سرقت از منزل سعید قاسمی اقرار کرده اند لاکن متهم شرفیان گفته من بیرون بودم که این اظهار وی بر خلاف اقرار وی به شرح برگ ۵۸۳ پرونده میباشد. متعاقبا متهمین اقدام به نشان دادن منازل مورد دستبرد شاکیان مرتضی سبحانی، وحید شکیبایی، میر حسین فاطمی، عیسی نجفی، فرشاد اصلانی انگنه، هدایت الله انتظار و کمیل جبار فتاحی در ارومیه کرده اند. به شرح برگ ۶۶۰ پرونده متهم هادی رستمی به ارتکاب هفت فقره سرقت در ارومیه اقرار کرده است لیکن اظهار داشته فقط در دو فقره از آنها وارد منزل شده و در بقیه موارد بیرون از منزل مراقبت کرده است البته وی به شرح برگ ۶۶۳ به ارتکاب دو فقره دیگر سرقت از منزل فرشاد اصلانی و عیسی نجفی (جمعا نه فقره) اقرار کرده است البته او این بار نیز به دروغ منکر سرقت از بندر انزلی، گیلان و اسلامشهر شده است. این در حالی ست که کذب بودن این ادعای وی کاملا روشن است چرا که او پیشاپیش در مواردئ متعدد به ارتکاب سه فقره سرقت در بندر انزلی اقرار کرده است. هر سه متهم در تحقیقات تکمیلی به عمل آمده از ایشان در آگاهی ارومیه با دستخط خود قید کرده اند که اقاریر خویش را در کمال صحت و آزادی اراده و بدون اکراه و اجبار بیان و درج کرده اند و اعلام کرده اند که در زمان حضور در ارومیه یا در هتل اتراق می‌کردند یا در پارکهای شهر ارومیه میخوابیدند. متهمین به شرح اوراق شماره ۶۶۹، ۶۶۷، ۶۷۱، ۶۷۶، ۶۷۹، ۶۸۵، ۷۱۵، الی ۷۱۸، ۷۱۹ الی ۷۲۲، ۷۲۳ الی ۷۲۵، اظهارات اقرار گونه ای را در خصوص ارتکاب سرقت در ارومیه بیان داشته اند همچنین برابر صورتجلسه تنظیمی موضوع برگ ۷۴۸ پرونده متهم هادی رستمی در زمان حضور در زندان نزدیکی دیگر از زندانیان بنام اسماعیل عسگری به طور کامل و واضح به نقش خود در سرقت های موضوع پرونده اشاره کرده است. البته هادی رستمی در ادامه سریال بیان اظهارات متناقض و کذب خود این بار در حضور بازپرس دادسرای ارومیه و در مقام اخذ آخرین دفاع به شرح برگ ۷۹۸ پرونده صرفا سه فقره سرقت در ارومیه را قبول کرده است و اعلام کرده به اردبیل هرگز نرفته اند و در بندر انزلی هم سه فقره سرقت کرده ام این در حالی است که در این مقطع متهمین دیگر پرونده نیز ضمن محدود کردن مقدار سرقت های ارتکابی خود در شهر های بندر انزلی، و اردبیل و ارومیه ، متفق القول بیان داشته اند که در همه سرقتها فقط هادی رستمی داخل منزل شده است و آنها بیرون از منزل یا راننده بودند یا مراقبت و بپا. متهم هادی رستمی در جلسه رسیدگی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو ارومیه (برگ ۸۸۶) در خصوص سرقتهای ارتکابی وی در اردبیل این بار اعلام کرده است که در زمان وقوع این سرقتها در اردبیل حضور نداشته بلکه در زندان بسر می برده است!!  که البته پر واضح است که این اظهار وی عاری از هر گونه حقیقت است و متکی به  ادنی دلیل هم نیست. متهم هادی رستمی در جلسه رسیدگی این دادگاه در وقت مقرر به تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ ضمن انکار سرقت از منزل میر حسین فاطمی و مرتضی خجسته، اظهار داشته در بندر انزلی سه فقره سرقت داشته در بقیه سرقت ها نه من و نه شرکایم حضور نداشتیم این ادعا هم با اظهارات قبلی وی متناقض استچرا که قبلا وی بیان داشته که متهمان شرقیان و شاهیوند قبل از من به انزلی رفته بودند و سرقت کرده بودند حال او از کجا میداند که شرکایش مرتکب جرم دیگری شده اند یا نشده اند. البته وی در این جلسه سرقت از منزل ام کلثوم فرید افشار و تقی نژاد صالحی و مهدی رجب پور را قبول کرده است و اعلام کرده در این سرقت ها من راننده بودم. او ضمن رد سرقت از منزل کاظم عابدی و فرشته شیری پور اظهارات قبلی خود به شرح برگ ۱۳۸ پرونده را ناشی از فشار و شکنجه مامورین اعلام کرده است و در مورد چگونگی بازسازی محل سرقتها و تهیه تصاویر وی در برخی از مناطق مورد دستبرد وی و یارانش توسط دوربین مدار بسته جواب قانع کننده ای هم نداده است البته باز هم در ادامه سریال اظهارات کذب و متناقض این بار ضمن پذیرش اظهارات خود در حضور بازپرس بندر انزلی، سرقت ادعایی خویش به اتفاق دو تن از دوستانش به نام حسن و فرهاد در سال ۱۳۹۵ را رد کرده و گفته کل سال ۱۳۹۵ (تا ۱۱/۱۲/۱۳۹۵) در زندان فشافویه تهران بوده است. وی تکرار کرده که اصلا به اردبیل نرفته است این در حالی است که وی متعاقبا در این دادگاه این موضوع را پذیرفته است. وی سرقت از منزل سعید قاسمی، عیسی نجفی و مرتضی سبحانی را در ارومیه پذیرفته است ولی اظهارات خود نزد ضابطین را ناشی از اعمال فشار و شکنجه مامورین اعلام کرده است. متهم هادی رستمی در جلسه رسیدگی دادگاه در برخی موارد در مقابل سوالات مطروحه دادگاه به جای دادن پاسخ منطقی و دفاع از خویش یه شرح سطر ششم به بعد برگ ۱۰۹۲ با مکث و خنده در مقابل سوال دادگاه نهایتا اظهار داشته :” می ترسم یه چیزی بگویم شما یا شاکیان به من بخندید آقای قاضی ممکن است من سرقت ها را به گردن بگیرم و شما دوستانم شرقیان و شاهیوند را آزاد کنید… و سپس با نیش خند زدن به شکات رو به آنها کرده و اظهار داشته شما بیایید پولتان را از من بگیرید… آن دو فقره سرقتی که الان گفتم در ارومیه انجام دادم و دوستانم در هتل بودند به این خاطر بود که خواستم آنها را راحت کنم ” یعنی خود متهم کاملا می پذیرد که اظهاراتی کذب بیان میکند با تحقیقات بعدی این دادگاه معلوم شد که ادعا و اقرار متهم هادی رستمی به اینکه در زمان سرقتهای ادعایی شهر اردبیل وی فرزند خردسال خود را در بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین بستری و خود بر بالین وی حضور داشته است، عاری از هر گونه حقیقت بوده است (برگ ۱۱۸۳) همچنین متهم هادی رستمی در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۸ دادگاه در وقت مقرر اعلام کرده به غیر از دو فقره سرقت از منزل سعید قاسمی و عیسی نجفی، هرگز از پشت فرمان خودرو پیاده نشده است که این ادعای وی با اظهارات قبلی وی که حداقل در برخی موارد به سه فقره سرقت در ارومیه و ورود به منازل اقرار کرده است مغایرت دارد. البته او اظهارات خود در بازپرسی بندر انزلی را این بار تایید کرده است و فقط یک سرقت ادعایی خودش در سال ۱۳۹۵ را رد کرده است ( صفحه ۱۲۹۶) همچنین در این جلسه او اظهارات قبلی خود به شرح اوراق شماره ۵۴۸ الی ۵۵۱ پرونده را ناشی از شکنجه مامورین اعلام کرده است که البته همانند موارد دیگر او در این خصوص دلیل قانع کننده ای هم ارائه نمیکند (برگ ۱۲۶۹) متهم هادی رستمی در پاسخ به این سوال دادگاه که چرا تا کنون ادعا میکردی که در زمان سرقت شهرستان اردبیل در آن شهر حضور نداشتی؟ اظهار داشته که : “از گفتن آن می ترسیدم ولی در اردبیل سرقت نکرده ام” وکلای متهمان شاهیوند و شرقیان با پذیرش ضمن اتهام منتسب به موکلین خویش درخواست مساعدت و تخفیف کرده اند البته وکیل تسخیری متهم شرقیان (آقای باباوند) ایراد عدم اتهام مفاد مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ نسبت به موکل خود را مطرح کرده اند که البته با توجه به اسقاط این حق توسط موکل وی و آمادگی او برای بیان دفاعیات خویش این ایراد مردود اعلام می گردد. وکیل متهم هادی رستمی ( آقای سید احسان مجتوی) در مقابل اتهامات نسبت به موکل خویش دفاع موثری به عمل نیاورده اند. متهم هادی رستمی در ادامه بیان اظهارات کذب خود در خصوص دو فقره از سرقت های ارتکابی در شهر ارومیه اظهار کرده که در این دو فقره سرقت به تنهایی اقدام کرده است و همدستان وی در این موقع در هتل حضور داشته اند که البته وی بلافاصله خودش اعلام کرده که این موضوع را به دروغ بیان کرده است و جالب اینجاست که وی از دادگاه خواسته که سرقت های همدستان او را به وی منتسب بکنند. به عبارتی خود وی هم میداند که طراح اصلی سرقت ها و نقش اول در تمامی سرقت های موضوع پرونده خود اوست بنابر این با توجه به مشروح مراتب موصوف و شکایت تمامی مالباختگان در مرجع قضایی هر چند که احد از ایشان اجرای حد سرقت را مطالبه نکرده است و نظر به اینکه هیچ یک از شکات رضایت خود را ابراز نکرده اند، و وجود دلایل و قرائن و امارات علم آور دادگاه ضمن احراز بزهکاری هر سه متهم پرونده مستندا به مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۷ و ۱۲۵ و ۱۲۶ . ۱۲۷ و ۱۳۲ و ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۴ و ۱۶۰ و ۱۶۴ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و بند الف ۲۷۸ همگی از قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه ۴ فقره از سرقت های ارتکابی هر سه متهم پرونده (یعنی سرقت از منزل سعید قاسمی در ارومیه و منزل کاظم عابدی و رضا رجب پور مقدم و بابک نجفی نزاد در شهرستان بندر انزلی) که در آنها متهمین ضمن ورود به منازل اقدام به سرقت گاو صندوق حاوی وجه نقد و طلاجات کرده سپس آن را بیرون از شهر و در محل خلوت و یا در داخل و محل استقرار آن هتک هرز و تخریب کرده و اموال موجود در داخل ان را سرقت می کردند و واجد تمامی شرایط قانونی مندج در ماده ۲۶۸ فوق الذکر می باشد و به همین جهت سرقت حدی محسوب می شوند و با لحاظ اینکه جرائم ارتکابی متهمین پرونده (سرقت حدی و سرقت تعزیری)

تماما از یک جنس هستند و به حکم تبصره ماده ۱۳۵ …. قانون از شمول مقررات تعدد جرایم در حدود خروج موضوع دارند یعنی لزوما در مانحن فیه مرتکبین صرفا باید به مجازات حدی محکوم شوند و مجازات تعزیری ساقط می شود. بنابر این در اجرای مقررات ماده ۲۷۸ قانون موصوف حکم به محکومیت هر سه متهم : هادی رستمی فرزند ناصر و مهدی شرقیان هفت چشمه فرزند محبعلی و مهدی شاهیوند فرزند علی از بابت چهار فقره سرقت حدی به قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای آن به نحوی که انگشت شست و و کف دست مشارالیه باقی بماند و مستندا به ماده ۶۶۷ همان قانون بخش تعزیرات رد عین اموال مسروقه به طور مساوی ( که مشخصات کامل آنها به شماره  به شماره ۳۱۹ – ۵۶۲ – ۶۸۵ پرونده لیست و درج شده است ) در صورت عدم وجود عین مال مسروقه، مثل یا قیمت آنها در حق هر یک از مالباختگان صادر و اعلام می دارد. با این توضیح که خودروی زانتیای متهم هادی رستمی در راستای پرداخت بخشی از اموال مسروقه از سعید قاسیمی از طرف متهم به وی منتقل شده که در رد اموال به شاکی مذکور محاسبه خواهد شد. و نیز آلت بکار گرفته شده در جرائم مذکور توسط متهم هادی رستمی شامل یک عدد تالیو و چهار عدد دستکش مکشوفه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نفع دولت ضبط می گردد. رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور می باشد.

دادرس و مستشار دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی
لطیف زارع       حسین محسنی

امضای صادر کننده                                                ۰۹۱۸۵…۱۷
۰۹۱۹۵…۰۳۱
یاسر

حکم صادره فوق مورد اعتراض متهمان و وکلای آنان قرار گرفت، این حکم برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

دیوان پس از بررسی دادنامه و اوراق پرونده، رای بر رد درخواست تجدیدنظر متهمان و تایید عینی حکم صادره دادگاه بدوی نمود.

متن کامل حکم دیوان عالی کشور در ادامه می‌آید:

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

فرجامخواهی: ۱ آقای هادی رستمی شخصا ۲- آقای مهدی شاهیوند شخصا و وکیل وی آقای امید دادگستر ۳- آقای مهدی شرفیان هفت چشمه شخصا و وکیل وی آقای توحید علی بابا

فرجامخواسته: دادنامه شماره ۹۸۰۰۰۳۲۸-۲۸/۸/۹۸ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی

مرجع رسیدگی: شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

هیات شعبه آقایان: علی شوشتری (رئیس) – علی اکبر بنائی راد (مستشار)

خلاصه جریان پرونده:

….. کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برای سه نفر متهمان به نام های هادی رستمی، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان تقاضای مجازات آنان در مورد اتهام مشارکت در سرقت شبانه از…………گردیده و با ارجاع پرونده به …….. دادگاه کیفری ۲ ارومیه دادگاه مذکور پس از رسیدگی به شرح دادنامه ۹۶۱۰۹۴-۱۴/۱۲/۹۶ (ص…) …….به ماده…… قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ هر یک را به تحمل سه سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و رد اموال شکات به شرح قرار نهایی بازپرسی محکوم نموده و در مورد اتهام معاونت در سرقت شبانه از منزل شکات با توجه به اینکه اقدام متهمین…. مجموع مشارکت در سرقتهای موضوع پرونده می باشد به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه معاونت حکم برائت آنان …… صادر نموده است…. تجدید نظر خواهی ۱- آقای حمیدرضا نوید قشلاق به ….. از شاکی آقای کاظم عابدی. ۲- آقای مهدی شرفیان ۳-آقای مهدی شاهیوند و ۴- آقای سید احسان معبودی به ……. از آقای مهدی رستمی از دادنامه مذکور و ارجاع پرونده به شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی با توجه به اینکه محل متهمین ……. از سرقتها…………سرقت گاو صندوق محتوی طلا و وجه نقد و اسناد…….آقای سعید قاسمی یا شرکت همدیگر اقدام به ………… نموده و سرقت …….شکات نموده اند و عمل آنها مشمول ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و چنانچه بعضی از سرقتها………. میباشد دابر……ماده ۱۳۵ از قانون مذکور با محکومیت مرتکب به مجازات حدی مجازات تعزیری ساقط میگردد و موضوع را خارج از صلاحیت دادگاه کیفری دانسته و با نقص آن پرونده را به دادگاه کیفری یک استان ارسال نموده است (ص ۴۶۷) پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی ارجاع گردیده است. (….برگ ۴۶۸) در دادگاه مذکور مقررات مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام و گزارش پرونده به شرح اوراق ۹۹۸ تا ۱۰۱۴ تهیه گردیده است آقای سعید قاسمی اخذ از شکات به شرح برگ ۱۰۴۴ پرونده درخواست قطع ید سارقان را دارد …. در برگ ۱۰۷۷ تقاضای …………… اموال و عدم اجرای … را خواستار شده است آقای حمیدرضا نوید قشلاق به وکالت از شاکی کاظم عابدی تقاضای اجرای حد را نموده است (ص ۱۰۸۲) همچنین مرتضی سبحانی تقاضای حد اسلامی و رد اموال را نموده است (ص ۱۰۸۳)……جلسات مورخه ۱۰/۱۰/۹۷ و ۱۱ اظهارات شکات حاضر در جلسه و متهمین و وکلای آنان را …….نموده است در جلسات مورخ ۲۷/۶/۹۸ و ۲۸/۷/۹۸ دادگاه رسیدگی را ادامه داده است و آخرین دفاع متهمان را اخذ کرده است پس به شرح دادنامه فرجام خواسته هر یک از متهمین را بابت چهار فقره سرقت حدی شامل سرقت از منزل سعید قاسمی در ارومیه در منزل کاظم عابدی و رضا رجب پور مقدم و بابک نجفی نژاد در شهرستان بندر انزلی که در آن متهمین ضمن ورود به منازل اقدام به سرقت گاوصندوق حاوی وجه نقد و طلاجات کرده پس آن را بیرون شهر و در محل خلوت و یا در داخل و محل استقرار آن……. و تخریب کرده و اموال موجود داخل آن را سرقت میکردند و واجد تمامی شرایط قانونی مندرج در ماده …. قانون مجازات اسلامی می‌باشد و به همین جهت سرقت حدی محسوب می‌شوند و مجازات تعزیری ساقط میشود هر سه متهم مذکور را بابت چهار فقره سرقت حدی به قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای آن به نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند و رد اموال به نحو منعکس در دادنامه به شکات و ضبط آلت به کار گرفته شده در جرائم مذکور به نفع دولت محکوم نموده است با ابلاغ دادنامه و در فرجه قانونی محکوم علیهم شخصا و مهدی شاهیوند مهدی شرقیان ایضا وکلایشان نسبت به دادنامه فرجامخواهی نمودند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است آقای مهدی شاهیوند خود را از جامعه محروم و ضعیف اعلام و گرفتار در این مصیبت دانسته و بیان نموده پشیمان و نادم هستم و اعلام تعبه نمودم و درخواست نقض دادنامه را نموده است. آقای هادی رستمی به اضطرار خود در سرقت ها به لحاظ داشتن فرزند بیمار صعب العلاج اشاره کرده و بیان داشته بر اثر شکنجه های شدید مجبور به اعتراف شده ام و درخواست نقض رای را نموده است. وکیل آقای  مهدی شاهیوند بیان داشته موکل  هتک حرز انجام نداده و ابراز ندامت و پشیمانی در حضور ریاست دادگاه نموده …. نهایت و عطوفت اسلامی در جهت تخفیف مجازات را دارد. آقای مهدی شرقیان آشنایی با آقای هادی رستمی را موجب این موضوع دانسته و وکیل وی بر فرض صحت ارتکاب جرم آن را موضوع سرقت تعزیری دانسته است شروع لوایح آنان هنگام شور قرائت می‌شود و اینک گزارشی که توسط عضو ممیز تنظیم شده تقدیم به ریاست محترم شعبه می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر….. راد عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه ….. آقای محمد باقر قربانزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر از آنجا که قرائن و امارات ……….علم، به طور صریح در حکم قید و احصاء نگردیده است و عمده دلایل استناد دادگاه مجرد علم استنباطی بوده است که نوعا موجب علم و یقین نمی‌شود بنابر این دادنامه فرجام خواسته را شایسته …. نمی‌دانم. دادنامه شماره ۹۸۰۰۰۲۲۸-۲۸/۸/۹۸ فرجام خواسته صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی مشاوره نموده چنین رای مید‌‌هد.

رای شعبه

در خصوص فرجام خواهی آقای هادی رستمی شخصا ۲- آقای مهدی شاهیوند شخصا و وکیل وی آقای امیر دادگستر و۳- آقای مهدی شرفیان هفت چشمه شخصا و وکیل نامبرده آقای توحید علی بابا نسبت به دادنامه ۹۸۰۰۰۲۸-۲۸/۸/۹۸ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه اطفال وو نوجوانان استان آذربایجان غربی که طی ان دادگاه به شرح منعکس در دادنامه و گزارش اتهام متهمین بابت ۴ فقره سرقت حدی از سرقت های ارتکابی هر سه نفر را عملا احراز نموده و واجد تمامی شروط قانونی مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی دانسته و به حد سرقت واجد شرایط حد که قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای ان به نحوی که انگشت شست باقی بماند و رد مال به شرح دادنامه و ضبط آلت بکار رفته در جرم به نفع دولت محکوم نموده است. با توجه به اینکه رای صادره به نحو مستند و مستدل اصدار یافته و بر مبنای علم دادگاه خدشه ای وارد نمیباشد و ایراد و اشکالی که موجب نقض دادنامه شود ملاحظه نمی‌شود و فرجامخواهی فرجام خواهان با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ی ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام خواهان دادنامه فرجام خواسته را ابرام مینماید، این رای قطعی است.

شعبه سیزدهم دادگاه عالی کشور
رئیس: علی شوشتری

مستشار: علی اکبر بنائی راد

لازم به ذکر است حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید