اعدام‌های گسترده دهه شصت و مسئله حقوق بشر در ایران


گفت و گوی عنایت فانی با ناصر مهاجر

(در برنامه به عبارت دیگر (بی بی سی

چهار شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹ اوت ۲۰۲۰ناصر مهاجر که چندین دهه از عمر خود را صرف پژوهش در مورد زندان و اعدام بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران کرده و چندین کتاب در این باره نوشته که آخرین آن 'صداهایی از یک کشتار' است، می‌گوید: 'اينكه چرا یک بخش بزرگی از کار خودم را درباره زندان کردم، این بودش که من گمان دارم که یکی از گره‌گاههایی که انقلاب ایران را باعث شد که به این مسیر بیفته، مسئله حقوق بشر بود یا بی توجهی به مسئله حقوق بشر در ایران بود'. اعدام‌های گسترده دهه شصت و مسئله حقوق بشر در ایران در گفت و گو با ناصر مهاجر در برنامه به عبارت دیگر
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید