برای مسافران پرواز اوکراین

به مناسبت چهلم کشته شدگان هواپیمای اوکراینی، ایران باز هم سیاهپوش شد و در ماتم و خشم فرو رفت.

ایرانم به کجا بنگرم،
و برای کدام دردت گریه کنم
و فریاد بزنم.

تقویم را ورق می زنم،
همه روزهایت سرخ است.

آبان را بنگرم، 
که سنگفرش خیابان هایت را،
خونین کردند.

زندان هایت را بنگرم،
یا خیابان هایت را،
یا گندم زارانت را، 
یا نیزارانت را که همه رنگ خون گرفت.

و در یک سحرگاه،
آسمانت را هم خونین کردند!

شفق
یکی از مادران پارک لاله ایران
۲۵ بهمن ۱۳۹۸
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید