تقدیم به مادر علیرضا شیرمحمدعلی

ما کجای زمان بودیم که خرداد، ماه گل و زیبایی، خونین شد
و باز خردادی دگر و باز خون سیاوش های تاریخ
و تا برمی گشتیم که بیاویزیم قبای کهنه خویش را در شب تار
باز فریادی دگر و باز سر بریده ی یک گل سرخ در مسلخ عشق

باز انسانی در شرایط نابرابر در خون غلتید
و مادری در گرداب غمی جان کاه فرو افتاد
و زنی سیاه پوش به صف مادران ایستاده پیوست
باز و باز و باز فریادهای خشم بر مزاری دگر

آه ازسینه های خسته و گلوهای خش دار ازخشم
و فریاد تسلیت تسلیت و دیگر هیچ
و ما
اینچنین شد که به خرداد خونین عادت کردیم!


شفقیکی از مادران پارک لاله ایران 
خرداد ۱۳۹۸


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید