فراخوان های کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر


• سندیکای کارگران شرکت واحد، شورای بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در اطلاعیه های جداگانه ای برای تجمع روز یازده اردیبهشت در ساعت ده صبح مقابل مجلس فراخوان داده اند ...
اخبار روز
پنج‌شنبه  ۵ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ۲۵ آوريل ۲۰۱۹


سندیکای کارگران شرکت واحد، شورای بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در اطلاعیه های جداگانه ای برای تجمع روز یازده اردیبهشت در ساعت ده صبح مقابل مجلس فراخوان داده اند. همچنین در اطلاعیه ی شورای بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان اعلام شده است که آن در تجمع روز ۱۲ اردیبهشت به مناسبت روز معلم در برابر اداره ی کل آموزش و پرورش در تهران شرکت می کنند.


اطلاعیه ی سندیکای کارگران شرکت واحد
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خاطر گرامیداشت روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت ۹۸) و در اعتراض به تعیین دستمزد زیر خط فقر، گرانی و تورم افسارگسیخته مایحتاج اولیه و معیشت کارگران، بازنشستگان و تمام مزدبگیران، ممانعت از ایجاد سندیکا و دیگر تشکل های مستقل کارگری، خصوصی سازی و پولی سازی آموزش و پرورش، قراردادهای سفید امضاء، تبعیض و نابرابری حقوق زن و مرد، افزایش بی رویه کودکان کار، بازداشت یا زندانی کردن کارگران و معلمان و دیگر فعالین صنفی که بخش عظیمی از کارگران و قشر فرودست جامعه را در بر می گیرد در مقابل مجلس ( میدان بهارستان) تجمع برگزار می کند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تمام همکاران محترم اعم از رانندگان، کارگران تعمیرگاه ها، پرسنل اداری و خدماتی، کنترلین و بازنشسته ها درخواست دارد جهت برگزاری هر چه باشکوه تر روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح در مقابل مجلس (بهارستان) حضور بهم رسانند.

گرامی باد اول ماه مه ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
چهارم اردیبهشت ۹۸


اطلاعیه ی شورای بازنشستگان ایران

اول ماه مه (۱۱اردیبهشت) روز همبستگی جهانی کارگران ، روز اعتراض به مناسبات سرمایه و اعلام مطالبات برحق کارگران است.
همچنین ۱۲ اردیبهشت روز بزرگداشت بخشی دیگر از طبقه مزد بگیر ایران، یعنی معلمان ا ست که با طرح و خواسته های مشترک به میدان میآیند.
بازنشستگان نیز در کنار کارگران ،معلمان و میلیونها بیکارجویای شغل ، به عنوان بخش بزرگی از مزد بگیران، این دو روز را گرامی می دارند.
شورای بازنشستگان ایران برای بیان مطالبات بازنشستگان و تقویت همبستگی میان کارگران و مزدبگیران جامعه، با مشارکت فعال در برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران و معلمان از همه بازنشستگان دعوت می کند در تجمع روز جهانی کارگرو تجمع معلمان در ۱۲ اردیبهشت، فعالانه شرکت نمایند.

زمان: ۱۱ اردیبهشت ۹۸
ساعت: ۱۰ صبح
مکان: بهارستان- مقابل مجلس

زمان ۱۲ اردیبهشت
۱۰صبح
مقابل ادارات آموزش و پرورش
تهران: خیابان طالقانی. اداره کل آموزش و پرورش

شورای بازنشستگان ایران
۶/۲/۱۳۹۸

فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان برای شرکت در تجمع روز کارگر و معلم

اول ماه مه (۱۱اردیبهشت) روز جهانی کارگر و روز اعتراض بین المللی کارگران و روز اعلام مطالبات سرکوب شده کارگران است.
۱۲ اردیبهشت روز معلم که روز جانباختن دکتر خانعلی؛ معلم مبارز به دست رژیم پیشین است و روزی است که معلمان در پی خواسته های خود به خیابان می آیند.
▪️ بازنشستگان نیز در کنار کارگران و معلمان به عنوان بخش بزرگی از مزد بگیران و زحمتکشان این دو روز را گرامی می دارند.

▪️ گروه اتحاد بازنشستگان برای اعلام خواسته ها و تقویت همبستگی میان همه زحمتکشان جامعه، از برگزاری تجمع اعتراضی کارگران در مقابل مجلس و تجمع معلمان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش حمایت کرده و از همه بازنشستگان دعوت می کند در هر دو تجمع روز کارگر و روز معلم شرکت نمایند.

زمان: ۱۱ اردیبهشت ۹۸
مکان: مقابل مجلس( مترو بهارستان)

زمان: ۱۲ اردیبهشت
مکان: خیابان طالقانی مقابل اداره کل آموزش و پرورش

گروه اتحاد بازنشستگان
۹۸/۲/۵
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید